Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver innen digitalisering

Søknadsfrist: 01.12.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


LINK er universitetets senter for læring og utdanning. Til sammen er vi ca 20 årsverk med kompetanse innen forskning, universitets og høgskolepedagogikk, læringsteknologi, video, multimedia og formidling. LINK skal bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved UiO. Vi jobber for å fremme læring og innovasjon i UiOs utdanninger, skape nettverk på tvers av fag og disipliner, og styrke kompetansen på undervisning og studenters læring.

Vil du bidra til utvikling av det digitale læringsmiljøet ved Universitetet i Oslo?

Om stillingen

LINK er UiOs senter for læring og utdanning. Nå har vi en ledig fast stilling som seniorrådgiver med ansvar for utvikling og koordinering av senterets støtte til UiOs digitaliseringsarbeid og utvikling av gode digitale omgivelser for undervisning og læring.

En av hovedoppgavene ved LINK er å tilby tjenester, kurs og rådgivning i anvendelse av ulike digitale teknologier og ulike medier i utdanning for økt undervisningskvalitet ved UiO.

Som medarbeider i LINK med hovedansvar for digitalisering i undervisning vil du samarbeide tett med andre enheter ved UiO som er sentrale i dette arbeidet. Utviklingsarbeidet er ofte prosjektbasert og i samspill med UiOs fagmiljøer. Disse prosjektene vil kreve tett samarbeid med undervisere, og ansatte innen IT og andre teknisk-/administrative støttefunksjoner.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Utvikle digitale ressurser som kan styrke studentenes læringsutbytte og ferdigheter
 • Koordinere senterets støtte til UiOs digitaliseringsarbeid og læringsteknologi
 • Koordinere samarbeid mellom LINK og relevante enheter på UiO innen feltet IT i utdanning
 • Bidra i styring og utvikling av det helhetlige læringsmiljøet ved UiO, digitalt, teknisk, pedagogisk og organisatorisk
 • Initiere og organisere arenaer og prosesser for deling, kunnskapsakkumulering og formidling av gode erfaringer og praksis for digitale omgivelser for undervisning og læring
 • Bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlaget fra satsninger på digitalisering gjennom FoU-prosjekter, evalueringer og andre analyser
 • Koordinere, organisere og bidra inn i digitale, organisatoriske eller universitetspedagogiske utviklingsprosjekter i samarbeid med UiO sentralt/på tvers av ulike fakulteter og enheter ved UiO, samt i UH-sektoren
 • Inngå i senterets ledergruppe
 • Andre oppgaver kan bli pålagt ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på universitets- og/eller høgskolenivå, minimum tilsvarende masternivå. PhD-grad vil telle positivt
 • Erfaring med og kunnskap om prosjektvirksomhet og utviklingsmetodikk
 • Omfattende erfaring med digitaliseringsprosesser, utviklingsprosjekter og koordinering av aktiviteter mellom faglige/vitenskapelige og administrative enheter/ansatte
 • Omfattende kompetanse innen pedagogisk utnyttelse av IT ved universitet og høgskoler
 • Solid kunnskap om læringsteknologier og generell IT-kompetanse innen LINKs ansvars- og oppgaveområde
 • Kunnskap om universitetets organisasjon og om universitets- og høgskolesektoren i Norge
 • Praktisk erfaring fra høyere utdanningsinstitusjoner med utviklingsarbeid for å fremme kvalitet innenfor undervisning og læring gjennom digitaliseringsprosjekter
 • Erfaring med å utvikle kompetanseutviklingstiltak (kurs, rådgivning og arrangementer)
 • Erfaring fra teamarbeid og gruppeprosesser
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Gode ferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Sterk interesse og forståelse for pedagogiske utviklingsprosesser i komplekse organisasjoner
 • Erfaring med kompetanseutvikling hos både vitenskapelig og teknisk-/administrativt ansatte
 • Evne til å kombinere pedagogisk teori og praktisk anvendelse
 • Interesse for ulike former for teknologisk støtte i læringsdesign og utvikling av sammensatte læringsomgivelser

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er idé- og initiativrik, og som trives med å presentere for – og kommunisere med - ulike fagmiljøer. Gode samarbeidsferdigheter er en forutsetning, og du må ha vilje og evne til å gjøre andre gode. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • En spennende og viktig rolle med bred kontaktflate og gode påvirkningsmuligheter
 • Lønn som seniorrådgiver stillingskode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 604 700 og kr 715 900, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju med mulighet til 2.gangsintervju som vil inkludere caseoppgaver.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS