Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver - Prosjektkoordinator Innovation and Digitalization in Education Arenas (IDEA)

Søknadsfrist: 01.06.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og to sentre. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall ansatte omfatter ca. 350 årsverk, hvorav 120 årsverk teknisk- og administrativ ansatte og ca 220 årsverk vitenskapelig ansatte.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig midlertidig stilling som prosjektkoordinator i tre år ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet innen området innovasjon og digitalisering.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) har som mål å drive forskningsbasert innovasjon i utdanningene gjennom integrert bruk av digitale løsninger for å fremme studentenes læring, og utvikle de ansattes undervisningskompetanse. Dette målet skal nås gjennom å stimulere til videreutvikling av digital undervisning, pedagogisk og digital kompetanse hos ansatte, og pedagogisk utvikling og innovasjon i studieprogrammene. Til tross for et engasjement i digital omstilling er det fortsatt behov for bedre integrering av digitale verktøy i undervisningen, kontaktflater for erfaringsdeling og integrerte kompetansestrukturer, i tillegg til økt kompetanse og forskningsbasert innovasjon i teknologistøttet undervisning og læring.

Ved UV-fakultetet skal det etableres en enhet for digitalisering og innovasjon i utdanningene, Innovation and Digitalization in Education Arenas (IDEA). IDEA har som formål å forsterke interaksjonen mellom undervisning, innovasjon og forskning, og skal bli en felles portal til UVs arbeid med digital undervisning og forskningsbasert innovasjon i utdanningene.

Som prosjektkoordinator vil du samarbeide tett med visedekan for innovasjon og digitalisering, i tillegg til administrativt og vitenskapelig ansatte og IT. Arbeidet vil være knyttet til koordinering av innovasjon og analyser av bruk av digitale undervisningsressurser, utvikling av pedagogiske og teknologiske ressurser, og ulike tiltak for digitalisering i undervisningen. Videre vil du bidra med analyser av bruk av digitale undervisningsressurser.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og delta i prosjekter for å etablere, ta i bruk og evaluere bruk av digitale tjenester for læring og utdanning
 • Delta i og videreutvikle UVs løpende oppgaver, blant annet prosjektutvikling, oppdatering av ansatte på læringsteknologi og teknologitrender, og tiltak knyttet til digitalisering, IT og læring
 • Samarbeide med vitenskapelige og teknisk-admininstrativt ansatte om videreutvikling og evaluering av det digitale læringsmiljøet ved UV
 • Utvikle og gjennomføre kompetansetiltak for fakultetets fagmiljøer i pedagogisk bruk av ulike teknologier
 • Organisere og koordinere arrangementer, rådgivning og dokumentasjon knyttet til fakultets forsknings-baserte bruk av digitale tjenester for læring og utdanning
 • Administrative oppgaver som tilfaller stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • God kunnskap om digitalisering av læringsaktiviteter/læringsprosesser innen høyere utdanning
 • Kompetanse i bruk av digitale verktøy
 • Erfaring med å tilrettelegge kompetanseutviklingstiltak (kurs, rådgivning og arrangementer)
 • Erfaring i prosjektledelse innen utdanningsfeltet
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ved utvelgelse av søkere til intervju vil det i tillegg bli lagt vekt på følgende kvalifikasjoner:

 • Erfaring med læringsplattformer og læringsteknologi
 • Erfaring med utviklingsarbeid for å fremme studiekvalitet i høyere utdanning
 • Erfaring med brukerstøtte for sammensatte teknologiske løsninger

Det er ønskelig at den som ansettes har pedagogisk kompetanse og erfaring med pedagogisk arbeid.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er initiativrik og utviklingsorientert med evne til å håndtere mange oppgaver samtidig. Gode samarbeidsferdigheter, kommunikative evner og evne til å planlegge og prioritere er en forutsetning.

Personlig egnehet for stillingen vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 555 800 og kr 670 100, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS