Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ koordinator - CREATE

Søknadsfrist: 31.01.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


CREATE (Centre for Research on Equality in Education - Senter for forskning på likhet i utdanning) er et Senter for fremragende forskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Senteret er finansiert av Norsk Forskningsråd og har som mål å få fram grensespregende resultat gjennom tverrfaglig samarbeid. CREATE skal lede til nyskapende kunnskap om hvordan ulikheter i utdanningen kan reduseres og så flytte den internasjonale forskningsfronten.

Hvordan reduserer vi ulikheter i utdanningen?

Spennende koordinatorstilling ved Senter for fremragende forskning - CREATE

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig fast stilling som administrativ koordinator - seniorrådgiver ved Centre of Excellence Research on Equality in Education (CREATE), med tiltredelse 1. mai 2023.

CREATE er ett av ni nye Sentre for fremragende forskning (SFF) finansiert av Norsk Forskningsråd (NFR). Senteret åpnes sommeren 2023 og vil samle i overkant av 50 ansatte (egne ansatte og ansatte fra fem ulike institutter, i all hovedsak lokalisert ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

CREATE skal frambringe ny kunnskap om hvordan ulikhet i utdanning kan reduseres, slik at alle barn uavhengig av bakgrunn skal kunne få utvikla potensialet sitt. For meir informasjon om senteret ta kontakt med påtroppende senterleder Prof. Sigrid Blömeke, sigribl@cemo.uio.no.

Den administrative koordinatoren vil jobbe i et skjæringsfelt mellom fag og administrasjon og må trives med operative oppgaver og faglig bredde. Stillingen er underlagt senterleder og vil være et knutepunkt for alle de administrative oppgavene og funksjonene ved senteret samt et bindeledd mellom CREATE og de andre enhetene ved Det utdanningsvitenskapelege fakultetet.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere det administrative arbeidet ved senteret og bidra til at senteret blir en attraktiv og trivelig arbeidsplass
 • Bistå CREATE-ledelsen i strategi- og utviklingsarbeid, økonomistyring, utarbeidelse av rapporter til Norges forskningsråd, aktivitetsplaner og årsrapport
 • Bistå CREATE-ledelsen i rekrutteringsarbeid og personaloppfølging, herunder særlig tilrettelegging for internasjonal rekruttering av PhDer og postdoktorer
 • Ivareta informasjonsflyt internt og eksternt og bidra til et godt samarbeid med UV-fakultetet og de øvrige enhetene
 • Fungere som sekretær for senterets ledergruppe
 • Mottak av nyansatte og gjesteforskere, hvorav mange med internasjonal bakgrunn
 • Administrere og koordinere møter, seminarer og konferanser
 • Kommunikasjonsarbeid internt og eksternt, knyttet til senterets aktiviteter og publikasjoner. Ansvar for senterets nettsider og sosiale medier

Arbeidsoppgavene vil være varierte, og det stilles krav til serviceinnstilling, gode samarbeidsevner, selvstendighet, gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet.

Stillingen kan pålegges andre oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet.
 • Relevant og bred erfaring fra tilsvarende arbeid, fortrinnsvis fra universitets- og høgskolesektoren og fortrinnsvis på tvers av instituttene eller fakulteter og på ulike nivå
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • God digital kompetanse, gjerne erfaring fra digital samhandling og nettpublisering

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi ser etter deg som

 • er selvstendig, løsningsorientert og serviceinnstilt
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • har kapasitet og evne til å håndtere mange forskjellige arbeidsoppgaver samtidig
 • raskt kan sette deg inn i nye arbeidsoppgaver
 • er fleksibel, har en positiv innstilling og solid gjennomføringsevne
 • er en positiv bidragsyter til et godt og inkluderende faglig og sosialt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • Lønn som seniorrådgiver stillingskode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 626 300 og kr 728 100, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning og tidligere stillinger
 • Vitnemål, og attester
 • liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS