Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

2 controllere (seniorrådgivere)

Søknadsfrist: 25.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28.000 studenter og 7.500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetet i Oslo søker etter 2 controllere for å styrke forvaltningen av eksternt finansiert virksomhet og større strategiske satsinger

Om stillingene

Den eksternt finansierte virksomheten utgjør nærmere en fjerdedel av økonomien ved Universitetet i Oslo (UiO) på vel 8 mrd. kr., og er av strategisk viktig karakter. Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring sentralt ved UiO har ansvar for økonomistyringen og forvaltningen av den eksternt finansierte virksomheten ved UiO. Avdelingen ser nå etter 2 controllere for å styrke prosjektøkonomistyringen.

Begge controllere vil inngå i Seksjon for prosjekt/prosess (SPP), som består av 10 medarbeidere som forvalter, gir støtte, opplæring og råd. Seksjonen inngår i Avdeling for økonomi- og virksomhets- styring, og begge controllere vil inngå i et fagsamarbeid på tvers av Seksjon for regnskap og Seksjon for virksomhets- og økonomistyring som har policyansvar for en helhetlig økonomistyring ved UiO.

Seksjonen forvalter prosessen prosjektøkonomi og tilhørende rapportering i samarbeid med Seksjon for regnskap og Avdeling for forskningsadministrasjon. Seksjonen driver forbedring i et tett samarbeid med brukere i organisasjonen og de øvrige fagavdelingene sentralt.

Arbeidsoppgaver

De 2 controllerne skal bidra til å styrke 2 områder: Forvaltning av prosjektøkonomistyring knyttet til prosessforvaltning, samt faglig støtte og opplæring til fakultetenes prosjektøkonomer. Den andre skal ivareta Større strategiske satsinger, rammer og økonomirapportering sentralt ved UiO og eksternt.

Begge controllere vil jobbe med en sektortilpasset variant av UNIT4 som understøtter prosjektøkonomien knyttet til den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten. UNIT4 har en prosjektmodul som understøtter regelverk, eksterne og interne behov som omfatter bl.a. budsjettverktøy og rapportløsning. UiO benytter også egne søknadsbudsjetteringsmaler (Excel) og egen rapporteringsløsning (Tableau) som forvaltes av seksjonen.

Forvaltning av prosjektøkonomistyring

Du skal være med og forvalte nye felles prosesser innen prosjektøkonomi og løsninger fra UNIT4 ved UiO. Arbeidsoppgavene innebærer bl.a. å:

 • Forvalte og håndtere brukerstøtte for felles verktøy innen budsjettering, regnskap og rapportering av den eksternfinansierte virksomheten.
 • Utarbeide og avklare grunnlag for prosess- og rutineendringer.
 • Dekke/gjennomføre informasjons- og opplæringsbehov i form av fagbrukerforum og kurs rettet mot involverte roller i organisasjonen.
 • Gjennomføre funksjonell testing ved endringer i løsning/rapporter.
 • Skape oversikt over behov og samordne endringsønsker innen området.

Du vil også bli involvert i dialogen med prosjektøkonomer i økonomifunksjonene ved fakultetene for best mulig å skape felles forståelse for hvordan arbeidsprosessen og løsningene er tilrettelagt.

Større strategiske satsinger

 • Budsjettering, ressursoppfølging, innhenting av informasjon til rapportering, samt operativ økonomioppfølging av sentrale prosjekter knyttet til strategiske satsinger finansiert av bl.a. EU og Norad.
 • Økonomiansvar for det europeiske tverrfaglige samarbeidet CircleU, med rapportering og støtte til generalsekretær (plassert i Belgia).
 • Få på plass felles team, rammer og rutiner for arbeidet og ansvarsdeling mellom de involverte sentralt og lokalt ved UiO.
 • Ivareta rammeverk, rutiner og sammenstilling av økonomien til de ulike satsingene til både ekstern finansiør og intern ledelse.
 • Samlet porteføljestyring og rapportering av de sentrale prosjektene.

Du vil samarbeide tett med prosjektledere i studie- og forskningsavdelingen sentralt samt prosjektøkonomer i økonomifunksjonene ved fakultetene, for å sikre en felles ryddig og strukturert oppfølging av de strategiske satsingene.

Andre arbeidsoppgaver innen området kan tillegges stillingene ved behov. Det er mulig å søke på en eller begge stillingene samtidig. Opplys i søknadsteksten hvilken stilling(er) du søker.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis mastergrad innenfor økonomi/regnskap eller lignende. Særskilt erfaring kan kompensere for kravet om utdanning såfremt det er mulig å dokumentere.
 • Erfaring med prosjekt- og økonomistyring, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren.
 • God kjennskap til regnskap, budsjett og prognose, samt internkontroll i offentlig virksomhet.
 • Erfaring med bruk av Unit4ERP (tidl. Agresso/UBW), avansert bruk av excel.
 • God forståelse for opplæringsarbeid og forbedring av rutiner og prosesser knyttet til økonomistyring, budsjettering og rapportering.
 • God fremstillingsevne i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Du er positiv, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du har evnen til å jobbe både i team og selvstendig.
 • Du evner å vurdere og prioritere oppgaver i perioder med høyt tempo.
 • Du trives med å utføre både rutinemessige og komplekse oppgaver.
 • Du er nysgjerrig, søker ny kompetanse og deler denne med andre.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver, kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 661.400-814.900, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • Et hyggelig og utfordrende utviklingsmiljø med krevende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging.
 • Et trivelig og engasjerende miljø i flotte kontorlokaler.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Gode velferdsordninger.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev.
 • CV.
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer).

Søknad med ev. vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Camilla Kuhlman, mob: (+47) 47261724

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS