Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver ASP - Institutt for helse og samfunn (HELSAM)

Søknadsfrist: 07.06.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Det er ledig en midlertidig stilling som rådgiver i 100 % ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). Stillingen gjelder for ett år, med tiltredelse medio august 2023.

Antibiotikasenteret for primærmedisin er et kompetansesenter som har som oppgave å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge. Senteret er finansiert med midler fra Helsedirektoratet og er lokalisert ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn. Senterets oppgaver er delt inn i tre hovedområder; 1) Fagutvikling og kvalitetssikring av antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, 2) Informasjonsarbeid rettet mot befolkningen om antibiotika og resistens og 3) Deltakelse i grunn-, videre- og etterutdanningen av leger og annet helsepersonell.

Vi søker nå etter en person som skal koordinere ferdigstillelsen og igangsettingen av kvalitetsforbedringsprogrammet RASK – Riktigere antibiotikabruk i sykehjem / kommunale helseinstitusjoner. RASK ble opprinnelig gjennomført som prosjekt fylke for fylke i perioden 2016 – 2022. ASP er nå i ferd med å utvikle RASK til et permanent kvalitetsforbedringsprogram som skal kunne tilbys alle sykehjem og kommunale helseinstitusjoner i Norge. Nasjonal lansering vil skje høsten 2023, og regionale lanseringer vil skje frem mot sommeren 2024. RASK vil blant annet bestå av webinarer, e-læringskurs, konferanser, opplegg for internundervisning, forbruksrapporter tilpasset hvert enkelt sykehjem, og en rådgivningstjeneste.

RASK gjennomføres i samarbeid med en rekke ulike aktører (Regionale kompetansesentrene for smittevern, Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus m.fl.). Personen som ansettes skal lede dette samarbeidet og ha det daglige koordineringsansvaret for ferdigstillelse og igangsetting av nye RASK. Personen skal ha kontakt med sykehjem og apotek i de ulike fylkene, samt være med på å arrangere og lede konferanser, holde presentasjoner og lede plenumsdiskusjoner.

ASP gjennomfører flere utredningsprosjekter innen antibiotikabruk og infeksjonsbehandling. Personen skal veilede slike prosjekter.

Vi er på jakt etter en kreativ og systematisk person med kunnskap innen farmasi, antibiotika og resistens og interesse for og kompetanse innen fagutvikling, pedagogikk, formidling, veiledning og prosjektledelse.

Arbeidsoppgaver

 • Koordineringsansvar for nye RASK
 • Utredning og saksbehandling knyttet til antibiotikabruk og infeksjonsbehandling i kommunale helseinstitusjoner
 • Veiledning på prosjekter som omhandler antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis innen farmasi, medisin eller sykepleie minimum tilsvarende mastergrad.
 • Erfaring med å håndtere og bruke talldata
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • Erfaring med prosjektledelse, undervisning og kursutvikling

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Relevant erfaring og kompetanse tilpasset stillingens funksjoner. Tidligere erfaring med RASK-prosjektet vil være en stor fordel.
 • God kunnskap om og interesse for fagområdet

Personlige egenskaper

 • Selvstendig med gode samarbeidsevner
 • Effektiv med stor arbeidskapasitet
 • Strukturert, allsidig og fleksibel
 • Evne til å skape fremdrift og resultater
 • Trives med et spenn av oppgaver
 • Evne til å ta initiativ
 • God formidlingsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: Leder Sigurd Høye, tel: +47 22844603, e-post: sigurd.hoye@medisin.uio.no

For spørsmål om søknadsprosessen: Personalrådgiver Helle Fritzsønn, e-post: helle.fritzsonn@medisin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS