Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Økonomirådgiver / analytiker - Eiendomsavdelingen

Søknadsfrist: 01.06.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 119.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

Om stillingen

Eiendomsavdelingen har egen økonomigruppe i Forvaltning og stab som arbeider med økonomistyring og -støtte for eiendomsvirksomheten. Eiendomsavdelingen forvalter et budsjett på om lag 1 mrd. kroner og god økonomistyring er svært viktig.

Som økonomirådgiver skal du bidra til at Eiendomsavdelingen får en robust økonomistyring med kvalitet i økonomiarbeidet. Du vil ha et spesielt ansvar knyttet til driftsbudsjett, være sentral i tilrettelegging og implementering av nytt økonomisystem ved UiO, digitalisere gjenstående manuelle rutiner på økonomisiden og foreta økonomiske analyser som kan danne grunnlag for ytterligere effektiviseringer i EA.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i planlegging og gjennomføring av budsjettprosess, legge til rette for månedsrapportering og prognoseoppdateringer
 • Gi råd og støtte til ledere i sitt økonomiarbeid
 • Delta i månedsrapportering og tertialrapportering til avdelingens ledelse og universitetsledelsen
 • Gjennomføre økonomiske analyser
 • Utvikle, oppdatere og gi opplæring i økonomiprosesser, –rutiner og -verktøy
 • Være økonomisk rådgiver i eiendomssaker
 • Gjennomføre intern kontroll og generell saksbehandling
 • Søkere med specialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner kan bli tilsatt som seniorrådgiver med en mer selvstendig utførelse av oppgaver knyttet til vurderinger, analyser, konklusjoner og ha ansvar for mer komplekse oppgaver og utredninger etter nærmere avtale med leder.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For å bli vurdert som seniorrådgiver kreves utdanning på masternivå. Realkompetanse (minst 4 år) med særlig relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring innen økonomiområdet, erfaring fra økonomistyring og økonomiske analyser vil vektlegges
 • Erfaring fra økonomifunksjoner i offentlig sektor er en fordel
 • Gode IT-ferdigheter, erfaring MS Office verktøy (Excel) samt kompetanse innen pivot er et krav

Personlige egenskaper

Vi ser etter søkere som

 • er analytisk og målrettet
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og kan formidle økonomiske problemstillinger
 • er selvstendig, strukturert, utviklings- og løsningsorientert
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i moderne lokaler sentralt på Blindern
 • Faglige utfordringer og spennende oppgaver
 • lønn som seniorrådgiver SKO 1364 i lønnsspenn 627.700 - 691.400 (ltr. 69 - 74) , alt. som rådgiver SKO 1434 i lønnsspenn 552.800 - 627.700 kr (ltr. 62 - 69) avhengig av kompetanse/erfaring. For å bli vurdert som seniorrådgiver kreves utdanning på masternivå. Realkompetanse med særlig relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravene.
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse (spk.no)
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Økonomisjef Reidunn Terese Nielsen tel. +47 41457902

Søk på stillingen