Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Arrangementsansvarlig - Klimahuset

Søknadsfrist: 17.09.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Naturhistorisk museum (NHM) har en historie tilbake til 1814 og består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen og samlingsmagasiner på Økern. Forskning, vitenskapelige samlinger og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver.


Vi er Norges største naturhistoriske museum med over 6 millioner naturvitenskapelige objekter. Museet er en del av Universitet i Oslo og har ca. 160 ansatte, hvorav ca. 70 er ansatt i vitenskapelige stillinger. Vår ambisjon er å styrke NHMs posisjon som forsknings-, lærings- og opplevelsesarena. Sommeren 2020 åpnet vi Nordens første Klimahus. I 2022 åpner vi 7 nye utstillinger i en av våre totalrenoverte museumsbygg. I tillegg planlegger vi ny Steinhage og et nytt veksthus på over 3000 kvm.

Om stillingen

Vi har en ledig 50% vikariatstilling som arrangementsansvarlig på Klimahuset ved Naturhistorisk museum på Tøyen.

Vår arrangementsansvarlig går ut i permisjon og vi har behov for en person som kan bidra til at Klimahuset blir den sentrale arenaen for klima- og miljøspørsmål.

Klimahuset er Nordens første utstillingshus om klima og åpnet i juni 2020.

Vikariatet har en varighet på inntil ett år.Rask tiltredelse er sterkt ønskelig.

Lund Hagem arkitekter og Atelier Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og organisere NHMs egne arrangementer i Klimahuset
 • Gjennomføre Klimahusets arrangementer i Botanisk hage og andre steder
 • Programmere amfiet med eksterne aktører
 • Søke økonomisk støtte til arrangementer

Kvalifikasjonskrav

 • stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad.Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet.
 • erfaring med gjeonnomføring av arrangementer
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver (SKO 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 507 600 og kr 604 700 i 100% stilling, avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • arbeidssted i en av byens grønne oaser

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet jobbnorge, ta kontakt med HR Rådgiver David Ulleland, [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS