Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vikariat koordinator for bachelor- og masterprogrammene ved Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 21.05.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 2000 ansatte (ca. 1250 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Har du lyst til å jobbe som koordinator for bachelor- og masterprogrammene ved Det medisinske fakultet?

Om stillingen

Studieseksjonen ved Det medisinske fakultet har ledig ettårig vikariat som rådgiver ev. seniorrådgiver.

Studieseksjonen har studieadministrativt ansvar for å drifte, koordinere og utvikle fakultetets studieprogram. Disse omfatter Profesjonsstudiet i medisin, Master i klinisk ernæring, Bachelor i helseledelse og helseøkonomi, og flere helserelaterte masterprogram (BM-studiene). Ansvarsområdet omfatter opptaks- og eksamensarbeid, behandling av studentsaker, internasjonalisering, endringer i studieprogram, riktig anvendelse av regelverk og retningslinjer samt oppfølging og brukerstøtte knyttet til studieadministrative systemer.

Den som ansettes vil fungere som koordinator/studiefaglig støtteperson for studiekonsulenter knyttet til BM-studiene, og være administrativ støtte for studiedekan for bachelor- og masterstudier.

Arbeidsoppgavene vil omfatte:

 • studieadministrativ oppfølging av fakultetets bachelor- og masterprogram
 • saksbehandling og kvalitetssikring av tyngre/vanskelige studentsaker fra BM-studiene
 • veiledning og kvalitetssikring av endringer av studieprogrammer og emner (BM-studiene)
 • kvalitetssikring av nettinformasjon om de ulike studieprogrammene
 • praktisering og utvikling av regelverk, prosedyrer og rutinebeskrivelser
 • bidra til høringsinnspill fra fakultetet
 • legge til rette for kunnskapsdeling på tvers

Prosjektarbeid, rådgivnings- og saksbehandlingsoppgaver innenfor alle deler av seksjonens ansvarsområder vil bli pålagt ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever høyere relevant utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelornivå. Annen dokumentert relevant realkompetanse vil kunne erstatte utdanningskravet.
 • God kjennskap til lover og forskrifter gjeldende for høyere utdanning.
 • Det kreves gode analytiske ferdigheter og meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper og kjennskap til studieadministrative systemer vil være en fordel.

Ved utvelgelse av søkere til intervju vil det i tillegg bli lagt vekt på følgende kvalifikasjoner:

 • studieadministrativ erfaring fra Universitets- og høyskolesektoren
 • kunnskap om lover og forskrifter gjeldende for høyere utdanning og offentlig virksomhet
 • saksbehandlings- og utredningserfaring fra offentlig sektor

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • er serviceinnstilt og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, fleksibel, nøyaktig og systematisk
 • kan håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø
 • tar ansvar og har evnen til å være pådriver
 • evner å jobbe åpent, utadrettet og koordinerende

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • utfordrende og varierte oppgaver, samt et godt arbeidsmiljø
 • lønn som rådgiver stillingskode 1434, kr. 534 400 - 615 800 eventuelt seniorrådgiver stillingskode 1364, kr 604 700 - 689 600, avhengig av kompetanse og relevant arbeidserfaring
 • fleksibel arbeidstid og sommertid fra 15. mai til 14. september
 • gode velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden i stilling i en IA-virksomhet
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV

Du har også mulighet til å laste opp andre vedlegg som vitnemål, attester og referanseliste, men det er ikke obligatorisk. I tillegg ber vi om at du skriver et søknadsbrev i et eget felt, og anbefaler at du har søknadsteksten klar på forhånd.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS