Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver / rådgiver i Økonomiseksjonen

Søknadsfrist: 14.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening.


Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 530 studenter og 430 ansatte og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året. Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingen

Det odontologiske fakultet (OD) har ledig fast stilling som seniorrådgiver/rådgiver i Økonomiseksjonen.

Det odontologiske fakultet (OD) har fokus på å etablere gode rutiner for virksomhets- og økonomistyring. Sentralt i dette arbeidet er også godt plan-, budsjett- og oppfølgingsarbeid ved fakultetet. Stillingen skal bidra til at fakultetet får en robust og enhetlig økonomistyring med kvalitet i økonomiarbeidet slik at forskning og undervisning ved fakultetet får best mulig vilkår. Stillingen vil få et særlig ansvar for deler av fakultetets økonomioppfølging. Her er det også muligheter for å være med på å utvikle stillingen.

Økonomiseksjonen består av 5 medarbeidere, og stillingen er underlagt leder av økonomiseksjonen. Seksjonen samarbeider tett med instituttledelsen, forskere, personale i tannklinikken og andre ansatte i administrasjonen.

Det odontologiske fakultet (OD) er i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte.

 • Tiltreding: Snarest

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til økonomisk og administrativ oppfølging av fakultetets økonomi
 • Bidra til nytenkning og videreutvikling av fakultetets prosesser for forvaltning av økonomifeltet
 • Være ressursperson overfor enhetene på økonomiområdet.
 • Sikre god dialog med administrative ledere ved enhetene
 • Kvalitetssikring av økonomiarbeidet og rutinene rundt dette
 • Utarbeide periodiske økonomirapporter
 • Ansvar for budsjett- og prognosearbeid
 • Ansvar for periodeavslutning
 • Økonomisk analyse
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning innen økonomi. For ansettelse i stilling som rådgiver kreves det utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå. For ansettelse som seniorrådgiver kreves det utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende masternivå. Dokumentert realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan kompensere for utdanningskravet.
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring, innen økonomiområdet
 • Meget god tallforståelse
 • Meget gode samarbeids- og koordineringsegenskaper
 • Gode engelskkunnskaper
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Generelt gode IT-ferdigheter med spesiell vekt på Excel.
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver kreves det omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.
 • Ved ansettelse i rådgiverstilling vil arbeidsoppgavene være tilpasset søkerens erfarings- og kvalifikasjonsnivå hva angår vanskelighetsgrad og selvstendighet.

Personlige egenskaper

 • Høy grad av selvstendighet i utførelse av sine oppgaver
 • Resultat- og utviklingsorientert, med god evne til initiativ og gjennomføringsevne
 • Evne til å presentere økonomi for ikke-økonomer
 • Strukturert og analytisk med god helhetsforståelse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Lønn som seniorrådgiver (SKO 1364) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom 626 300 og 714 000 (ltr 67 - 74) avhengig av kompetanse
 • Lønn som rådgiver (SKO 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom 573 900 og 636 700 (ltr 62 - 68) avhengig av kompetanse
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester
 • vitnemål

Universitetet i Oslo har en overtakelsessavtale for alle tilsatte, med formål å sikre rettighetene til resultat av arbeid m.m.

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Som statlig institusjon har vi som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Viser til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i teknisk/administrative stillinger ved Universitetet i Oslo.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS