Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver / rådgiver – EU / ekstern finansiering

Søknadsfrist: 22.05.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets (MN) ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer innen forskning, utdanning og innovasjon.Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene.

Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle naturvitenskapene og teknologi.


Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet jobber kontinuerlig med å legge til rette for innovasjon fra forskningen.

Bærekraft er grunnlaget for fakultetets aktivitet og en satsning innen bærekraft står helt sentralt.


Fakultetet består av 10 institutter, 14 senter, 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter.


Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner - studier, forskning, kommunikasjon, HR og økonomi.

Om stillingen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) søker en dyktig og engasjert medarbeider til fast stilling som seniorrådgiver/rådgiver innen ekstern finansiering. Stillingen medfører gode muligheter for både faglig og personlig utvikling, enten du er relativt nyutdannet eller har jobbet noen år. MNs forskere sender årlig mer enn 100 søknader til EUs forskningsprogram (nå Horisont Europa), og stillingsinnehaveren vil bl.a. jobbe i bredden av dette programmet med rådgivning, søknadsveiledning og rapportering. Volumet på søknader og innvilgede prosjekter gir stillingsinnehaver en unik mulighet til å opparbeide en solid kompetanse, ikke bare på EU, men på ekstern finansiering generelt.

Stillingen inngår i fakultetsadministrasjonens forskningsseksjon som per i dag består av ni personer, av ca. hundre totalt i administrasjonen. Seksjonen dekker et bredt spekter av oppgaver innen forskningsadministrasjon, både drifts- og utviklingsoppgaver, og lederstøtte. Arbeidet med ekstern finansiering er organisert i en undergruppe kalt EU-team. Stillingsinnehaver vil inngå i dette teamet og dra nytte av den høye kompetansen og det kollegiale fellesskapet i teamet.

Arbeidsoppgaver

 • Veilede og bistå forskere i planlegging og utforming av søknader om ekstern finansiering
 • Bistå forskere med rapportering av EU-prosjekter, herunder kontakt med finansiør
 • Bistå forskere etter behov, bl.a. i driftsfasen av prosjektene
 • Formidle aktuell informasjon gjennom ulike kanaler (bl.a. organisere workshops/seminarer, websider, interne kanaler m.m.)
 • Øvrige oppgaver etter behov og kompetanse

Seniorrådgiveren skal kunne veilede og bistå forskerne i søknadsarbeid på høyt nivå og være en ressursperson i EU-relaterte spørsmål. Seniorrådgiveren forventes å ta selvstendig initiativ til videreutvikling innenfor arbeidsområdene, og bidra til å profesjonalisere arbeidet med prosjekter og forskerstøtte.

Endringer i fakultetets rammebetingelser og/eller strategiske prioriteringer kan medføre endrede arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, minimum på bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene kan erstatte utdanningskravet
 • Gode norsk- og engelskspråklige ferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Erfaring med administrativt arbeid er ønskelig
 • Bakgrunn i et naturvitenskapelig fag vil bli tillagt vekt.
 • Kjennskap til forskningsfinansiører, særlig EU eller Forskningsrådet, er en fordel.

For seniorrådgiverstillingen kreves utdanning minimum på masternivå og god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren. Videre kreves erfaring med søknadsskriving eller solid erfaring med rådgivning og støtte for søknader om ekstern forsknings­finansiering. For seniorrådgiverstillingen vil også erfaring med utrednings- og utviklingsoppgaver, fortrinnsvis innenfor relevante arbeidsområder, bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Du er positiv og serviceinnstilt
 • Du tar initiativ og er resultat- og utviklingsorientert
 • Du er selvstendig og strukturert, med stor fleksibilitet og gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap
 • Du må trives med å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver stillingskode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 563 900 og kr 650 300 avhengig av kompetanse
 • Lønn som seniorrådgiver stillingskode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 626 100 og kr 734 400 avhengig av kompetanse
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, vennligst kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, Telefon: 22 85 42 72 eller e-post: [email protected]

Send søknad

Powered by Labrador CMS