Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver / seniorrådgiver - Seksjon for regnskap

Søknadsfrist: 30.01.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28.000 studenter og 7.000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Spennende stilling innen regnskap og internkontroll ved UiO!

Om stillingen

Vi har ledig en stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved Seksjon for regnskap.

Stillingen inngår i gruppen for avstemming, rapportering og kontroll. Rollen er sentral i et team med ansvar for rapportering av eksternregnskapet, avstemming, utvikling og oppfølging av kontroller på regnskapsområdet. I tillegg jobber vi med brukerveiledning og opplæring.

Seksjon for regnskap inngår i Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, som har ansvar for virksomhets- og økonomistyringen, samt regnskaps-, lønns- og økonomitjenestene ved UiO iht. regelverk, rapporteringskrav og interne styringsbehov.

Seksjon for regnskap har bl.a. ansvar for regnskapsprosessene, fakturaflyt, betalingsformidling, avstemming, internkontroll, forvaltning av statlige regnskapsstandarder samt utarbeidelse av tertial- og årsregnskapet. Vi har i dag 24 årsverk som er organisert i 3 grupper: Inngående faktura og aktivering (GIFA), Prosjekt, inntekter og avgift (GAPI) og Avstemming, rapportering og kontroll (GARK).

Arbeidsoppgaver

 • Analysere og sikre etterlevelse av endringer av regnskaps- og rapporteringsprinsipper.
 • Videreutvikle og forbedre rutiner og arbeidsmetoder innenfor de tjenester som seksjonen leverer.
 • Videreutvikle UiOs internkontrollprogram, og følge opp etterlevelse at kontrollrutiner på rapporterende enheter.
 • Planlegge og gjennomføre opplæring og veiledning av brukere både internt i seksjonen og av brukerne på rapporterende enheter.
 • Gjennomføre overordnede kontroller og avstemminger på sentralt nivå i organisasjonen.
 • Delta i utarbeidelse av finansregnskapet og i arbeidet med å sikre et korrekt grunnlag for rapporteringen.

Stillingen vil kunne tillegges andre oppgaver innenfor seksjonens arbeidsområder.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever utdanning på høyere nivå innen økonomi, regnskap eller revisjon, minimum bachelor. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Minst 3 års relevant arbeidserfaring med internkontroll, gjerne fra internrevisjon eller revisjon.
 • Erfaring fra arbeid med økonomi/regnskap i større virksomhet, og gjerne tjenesteproduksjon av støttetjenester for interne/eksterne brukere.
 • Kjennskap til statlige økonomiregler og statlige regnskapsstandarder.
 • Erfaring knyttet til forbedring og utvikling av rutiner og prosesser.
 • Gode språklige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • God systemforståelse, og gjerne erfaring med bruk av Adra Suite og Unit4.

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for regnskap og internkontroll.
 • Du arbeider strukturert og målrettet, med fokus på leveranser.
 • Du arbeider selvstendig, og setter pris på utfordringer.
 • Du har gode analytiske evner.
 • Du har gode formidlings- og kommunikasjonsevner.
 • Du har høy arbeidskapasitet.
 • Du tar ansvar for resultatet, ikke bare oppgaven.
 • Du er løsningsorientert, og samarbeider godt med andre.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver, SKO 1434/seniorrådgiver, SKO 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn på kr. 626.100-702.100, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • Et godt fagmiljø.
 • Et hyggelig arbeidsmiljø og trivelige kollegaer i moderne kontorlokaler.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev,
 • CV,
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer).

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Tone Rogstadkjærnet, tlf. mobil: (+47) 41479372.
 • Gruppeleder Lena Smolyakova, tlf. mobil: (+47) 45677590

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS