Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver / seniorrådgiver - 1 fast stilling og 1 vikariat (01.09.2022 - 29.02.2024)

Søknadsfrist: 21.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


REK sør-øst er sekretariatet for de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i helseregion sør-øst. Komiteene skal godkjenne all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker og/eller benytter personopplysninger eller biologisk materiale i slik forskning.

Om REK sør-øst og stillingene

REK sør-øst er sekretariat for de fire regionale forskningsetiske komiteene (REK) i helseregion sør-øst, og for to nasjonale komiteer som vurderer og godkjenner forskningsprosjekter om klinisk utprøving av legemidler og medisinsk utstyr (REK-KULMU). Komiteene er forvaltningsorganer og skal godkjenne all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, bruk av helseopplysninger eller biologisk materiale etter helseforskningsloven. REK sør-øst behandler i dag ca 1000 nye forskningsprosjekter i året. Det er ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434/1364), og et ledig vikariat (SKO 1434/1364) i perioden september i år til og med 29.02.2024. Sekretariat for REK sør-øst holder til i flotte lokaler i Nydalen i Oslo. Samlet består sekretariatet av 24 ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Organisere, forberede og ferdigstille saker for komité, veilede søkere og bidra i opplæring og kurs for forskningsansvarlige institusjoner
 • Ta stilling til og begrunne prinsipielle og praktiske spørsmål av vitenskapelig, juridisk og etisk art som behandles i komité
 • Videre kan det bli aktuelt med spesialoppgaver etter interesse og kompetanse etter nærmere avtale med ledelsen, så som kompetanseoppbygging, planlegging av opplæring, utredninger, høringer, policy, ansvar for spesialfelt
 • Utføre alle typer saksbehandling innenfor sekretariatets arbeidsfelt
 • Stillingenes innhold og oppgaver kan endres etter behov

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning med mastergrad innen for eksempel, helsefag, livsvitenskap, farmasi, eller etikk/filosofi/teologi. Svært relevant realkompetanse kan kompensere for kravet om utdanning.
 • Det vil bli lagt vekt på erfaring fra forvaltning innen forskning, tilsyn, forskningsstøtte eller administrasjon
 • Det vil bli lagt vekt på god kjennskap til helseforskningsloven, interesse for forskningsetikk og analytisk evne til faglige vurderinger
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er nødvendig
 • Du bør være en dyktig og engasjert fagperson
 • For tilsetting som seniorrådgiver kreves det lengre relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå

Personlige egenskaper

 • Den som tilsettes må være personlig egnet og ha gode samarbeidsevner
 • Det er nødvendig å være handlingsrettet og å ha god gjennomføringsevne
 • Faglig engasjement og erfaring vil bli vektlagt
 • Du må også kunne overholde korte frister uten at det går utover kvaliteten på det du gjør, og yte god service til våre brukere.
 • Det vil bli lagt vekt på god rolleforståelse, kommunikasjonsevner og interesse for prosesser hvor beslutninger tas i fellesskap i komité

Vi tilbyr

 • En stilling med faglige og forvaltningsmessige utfordringer i et hyggelig arbeidsmiljølønn
 • Lønnsspenn (563 500-636 700) for rådgiver, og (615 000-689 100) for seniorrådgiver
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger, blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid og noe bruk av hjemmekontor
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • En kortfattet søknad på norsk hvor du beskriver din motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Sekretariatsleder Jacob Hølen - for spørsmål om stillingen (ferie t.o.m. 02.08.2022), e-post [email protected] tlf: +47 22 84 55 18
 • Olaug Twedt Myhre – for spørsmål om elektronisk søknad, e-post: [email protected] tlf: +47 99 00 89 71

Besøksadresse: Gullhaugveien 1-3, 0484 OSLO

Postadresse: Postboks 1130 Blindern, 0316 OSLO

Telefon +47 22 84 55 11

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS