Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver ev. seniorrådgiver (Det medisinske fakultet)

Søknadsfrist: 29.05.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 2000 ansatte (ca. 1250 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Har du lyst til å jobbe som koordinator for bachelor- og masterprogrammene

Om stillingen

Studieseksjonen ved Det medisinske fakultet har ledig en fast stilling som rådgiver ev. seniorrådgiver.

Studieseksjonen har studieadministrativt ansvar for å drifte, koordinere og utvikle fakultetets studieprogram. Disse omfatter Profesjonsstudiet i medisin, Master i klinisk ernæring, Bachelor i helseledelse og helseøkonomi, og flere helserelaterte masterprogram (BM-studiene). Ansvarsområdet omfatter opptaks- og eksamensarbeid, behandling av studentsaker, internasjonalisering, endringer i studieprogram, riktig anvendelse av regelverk og retningslinjer samt oppfølging og brukerstøtte knyttet til studieadministrative systemer.

Den som ansettes vil fungere som koordinator/studiefaglig støtteperson for studiekonsulenter knyttet til BM-studiene, og være administrativ støtte for visedekan for bachelor- og masterstudier.

Arbeidsoppgaver

 • Kvalitetssikring av nettinformasjon om de ulike studieprogrammene.
 • Saksbehandling og kvalitetssikring av tyngre/vanskelige studentsaker fra BM-studiene.
 • Praktisering og utvikling av regelverk, prosedyrer og rutinebeskrivelser.
 • Legge til rette for kunnskapsdeling mellom studiekonsulenter på tvers av studieprogram og institutt.
 • Bidra til høringsinnspill fra fakultetet.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever høyere relevant utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelornivå. (Mastegrad kan være en fordel). Annen dokumentert relevant realkompetanse vil kunne erstatte utdanningskravet.
 • God kjennskap til lover og forskrifter gjeldende for høyere utdanning og offentlig virksomhet.
 • Studieadministrativ erfaring fra Universitets- og høyskolesektoren.
 • Det kreves gode analytiske ferdigheter og meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper og kjennskap til studieadministrative systemer.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • trives med å jobbe åpent, utadrettet og koordinerende
 • er selvstendig, tar ansvar og har evnen til å være pådriver
 • kan håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø
 • er fleksibel, strukturert og systematisk
 • er serviceinnstilt, har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • utfordrende og varierte oppgaver, samt et godt arbeidsmiljø
 • lønn som rådgiver stillingskode 1434, kr. 584 500-692 400, eventuelt seniorrådgiver stillingskode 1364, kr 646 000-745 000, avhengig av kompetanse og relevant arbeidserfaring
 • fleksibel arbeidstid og sommertid fra 15. mai til 14. september
 • gode velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden i stilling i en IA-virksomhet
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV

Du har også mulighet til å laste opp andre vedlegg som vitnemål, attester og referanseliste, men det er ikke obligatorisk. I tillegg ber vi om at du skriver et søknadsbrev i et eget felt, og anbefaler at du har søknadsteksten klar på forhånd.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Hanne-Guro Aabelvik, e-post: h.g.aabelvik@medisin.uio.no, tlf: 452 32 555

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS