Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver / seniorrådgiver - Norsk senter for menneskerettigheter

Søknadsfrist: 08.02.2021

Universitetet i Oslo

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.


The Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) is a multi- and crossdisciplinary department with the Faculty of Law at the University of Oslo. The objectives of the NCHR are to conduct research, education, dissemination, and applied activities, in the field of human rights. The Centre promotes the field of human rights as an academic discipline, and emphasises the relationship between research, education and practical application of human rights. The NCHR currently has ca. 40 employees, including an academic staff of ca. 25 people and an international department with 8 employees. The NCHR is located in bright and pleasant offices in Vika in central Oslo.

Rådgiver/seniorrådgiver ved Internasjonal avdeling ved Norsk senter for menneskerettigheter

Om stillingen

Ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) er det ledig midlertidig stilling som rådgiver (evnt. seniorrådgiver for ekstra høyt kvalifiserte søkere) ved Internasjonal avdeling for å til gjennomføre prosjekter under avtalen «Education and Training in Human Rights 2020-2021» finansiert av Utenriksdepartementet.

Om SMR og Internasjonal avdeling

SMR er et fler- og tverrfaglig senter ved Det juridiske fakultet, UiO. SMR skal gjennom forskning, utdanning, formidling og internasjonalt anvendt arbeid fremme menneskerettighetsfaget som en akademisk disiplin. SMR vektlegger sammenhengen mellom forskning, utdanning og praktisk anvendelse, særlig gjennom et utstrakt internasjonalt arbeid.

Internasjonal avdeling ved SMR har ansvar for gjennomføring av anvendt menneskerettighetsarbeid internasjonalt. Kompetansebygging og styrking av ulike profesjonsgruppers kunnskap og oppfølging av internasjonale menneskerettighetsstandarder er sentralt i avdelingens arbeid. Arbeidet er støttet av Utenriksdepartementet gjennom et mangeårig samarbeid om internasjonalt prosjektarbeid innen menneskerettighetsfeltet. SMR har en finanseringsavtale 2020-2021 med Utenriksdepartementet, og planlegger nå ny aktivitet for årene etter dette. Internasjonal avdeling består for tiden av 10 medarbeidere, og vi søker nå en etterfølger for en senior medarbeider som skal slutte.

SMRs anvendte internasjonale arbeid favner fem tematiske områder; Demokrati, styresett og rettsstat, Inkluderende samfunn- og utvikling: likhet og ikke-diskriminering, Næringsliv og menneskerettigheter, Tros- og livssynsfrihet (FoRB), samt Internasjonale og regionale menneskerettighetsmekanismer. Arbeidet er organisert i en internasjonal avdeling som omfatter det anvendte menneskerettighetsarbeidet i en rekke land, herunder særlig Kina, Indonesia og ASEAN-regionen. Sentralt i avdelingen står arbeidet med kompetansebygging gjennom utdanning og forskning, og styrking av ulike profesjonsgruppers kunnskap og oppfølging av menneskerettigheter i deres hverdag. For mer informasjon – se: www.jus.uio.no/smr.

Stillingen og krav til stillingsinnehaver

Vi søker en medarbeider med solid og bred erfaring innenfor operativt menneskerettighetsarbeid og som kan gjennomføre prosjekter innenfor flere av temaene. Prosjektets målsetting er meget ambisiøst faglig sett. Arbeidet innebærer planlegging, gjennomføring, resultatrapportering og formidling av tiltak og resultater. Oppgavene er av både faglig og administrativ art, og vil omfatte utstrakt samarbeid med både nasjonale og internasjonale partnere. Medarbeider vil ha det daglige, operative driftsansvaret for flere tiltak både alene og i samarbeid med andre ansatte på Internasjonal avdeling.

Stillingen er eksternfinansiert og midlertidig. Nåværende finansieringsavtale gjelder ut 2021 i påvente av en ny flerårig avtale. Det må regnes med noe reisevirksomhet i stillingen.

Viktigste oppgaver

 • Ansvar for faglig og strategisk utvikling.
 • Utvikle, gjennomføre og resultatrapportere på tiltak ihht årsplan og budsjett.
 • Budsjettering og økonomistyring for tiltak i samarbeid med leder for internasjonal avdeling.
 • Formidling, kommunikasjon, nettverking.
 • Utvikling av undervisnings- og forskningssamarbeid.
 • Delegert faglig rådgivning og representasjon.
 • Saksbehandling.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i rådgiverkode (SKO 1434) kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Dokumentert, relevant arbeidserfaring og kompetanse tilpasset stillingens funksjoner.
 • For ansettelse i seniorrådgiverkode (SKO 1364) kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Dokumentert, relevant og omfattende arbeidserfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.
 • Kunnskaper om internasjonale menneskerettigheter.
 • Gode engelsk- og norskkunnskaper.
 • Kunnskaper om Kina og/eller ASEAN regionen er et fortrinn.
 • Erfaring med prosjektarbeid er et fortrinn.
 • Erfaring fra universitet, høyskole eller annet akademisk institusjonsarbeid, evt fra internasjonale organisasjoner er et fortrinn.
 • Erfaring med enklere økonomistyring, budsjettering, søknadsarbeid er et fortrinn.
 • Erfaring med formidlings-/kommunikasjonsarbeid er et fortrinn.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.
 • Viktigste egenskaper er: Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, evne til initiativ og selvstendighet, gjennomføringsevne i en hektisk hverdag, og evne til å representere institusjonen utad.

Starttidspunkt og tilsettingsperiode

 • Tiltredelse: snarest mulig
 • 100% stilling
 • Stillingen er eksternfinansiert og midlertidig tom 31.12.21, i påvente av en ny flerårig finansieringsavtale.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med store utviklingsmuligheter.
 • Lønn som rådgiver (SKO 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 535 200 og 597 000, avhengig av kompetanse og ansiennitet. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan det vurderes tilsetting som seniorrådgiver (SKO 1364). Lønn som seniorrådgiver fastsettesetter individuell vurdering innenfor et lønnsspenn mellom kr. 608 200 og 670 100, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
 • Gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og attester
 • Søknad og vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS