Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Jurist - Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon

Søknadsfrist: 30.09.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon har et overordnet ansvar for sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper. Sentrale oppgaver for avdelingen er knyttet til eksternfinansiering av forskning og innovasjon, oppfølging av UiOs samarbeidspartnere og avtaler, forskningsetikk, forskerutdanning, forskningsinfrastruktur, åpen vitenskap, samt sekretariatsoppgaver. Avdeling har to underseksjoner: Seksjon for forskning og innovasjon og Seksjon for forskning og internasjonalt samarbeid.

Har du lyst til å arbeide med forskningskontrakter for Universitetet i Oslo?

Om stillingen

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon har et overordnet ansvar for sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper. Behovet for juridiske tjenester knyttet til kontrakter er stor, og vi søker ny jurist til teamet. Gjennom rådgivning og kontraktsarbeid bidrar våre jurister til at UiOs forskningsprosjekter kan realiseres.

I tillegg til kontraktsforhandlinger med både private og offentlige parter i inn- og utland, sikring av immaterielle rettigheter og publisering, bidrar våre jurister også til kunnskapsheving om juridiske problemstillinger i forskning gjennom kursing internt på universitetet.

I Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon har vi nå ledig en rådgiver/seniorrådgiverstilling for en jurist, som vil bli en del av avdelingens team for juridiske tjenester: https://www.uio.no/om/organisasjon/los/fadm/juridisk-gruppe/

Hos oss vil du få et stort spenn i arbeidsoppgaver, bred kontaktflate mot UiOs enheter og eksterne samarbeidspartnere. Mulighetene for faglig utvikling er store.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå fakulteter og institutter med:
  • Utarbeidelse og forhandling av kontrakter i eksternt finansierte prosjekter, noe som blant annet innebærer forhandlinger med næringsliv og offentlige aktører
  • Utarbeidelse av internasjonale samarbeidsavtaler
  • Avholde kurs
 • Annen juridisk rådgivning til UiOs ledelse og støtteenheter
 • Utviklingsarbeid
 • Kompetansebygging

Kvalifikasjonskrav

 • Master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen med gode resultater
 • Relevant arbeidserfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med arbeidserfaring fra offentlig forvaltning og kontraktsarbeid.

Personlige egenskaper

 • Liker å jobbe med sammensatte og omfattende oppgaver
 • Arbeider selvstendig og strukturert, er fleksibel og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe tverrfaglig og har stor gjennomføringsevne
 • Innstilt på å yte en ekstra innsats i perioder med stor arbeidsmengde
 • Vil bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeids- og fagmiljø hvor du inngår i avdelingens team for juridiske tjenester
 • Lønn som rådgiver - kode 1434, kr 574 700 – 619 300, lønn som seniorrådgiver SKO 1364, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 626 100 og kr 715 900, avhengig av kompetanse. For særlig kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.
 • Arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Stort kontaktnett både innenfor og utenfor UiO
 • Trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS