Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningsrådgiver (seniorrådgiver / rådgiver) - ARENA Senter for europaforskning

Søknadsfrist: 12.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


ARENA Senter for europaforskning er et flerfaglig forskningssenter med fokus på forskning om den europeiske union som ramme for en ny politisk orden i Europa. ARENA deltar i en rekke internasjonale nettverk og er engasjert i flere større forskningsprosjekter. Temaene som studeres strekker seg fra EU-institusjonenes virkemåte, muligheten for et demokratisk og effektivt styringssystem i Europa, effekter av EU på nasjonalstaten, utviklingen av en europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, utdannings- og forskningspolitikk og Norges rolle i det nye Europa. ARENA har omtrent 30 ansatte.

Om stillingen

ARENA Senter for europaforskning har ledig en fast stilling (100%) som forskningsrådgiver (seniorrådgiver SKO 1364/rådgiver SKO 1434), og søker en erfaren og initiativrik medarbeider.

ARENA er et internasjonalt ledende forskningssenter, med svært gode resultater og en rekke store pågående og nystartede prosjekter innenfor et bredt sett av temaer knyttet til politisk integrasjon i Europa. ARENAs forskere er helt i toppen nasjonalt når det gjelder vitenskapelig publisering. ARENAs aktivitet er i hovedsak finansiert gjennom eksternt finansierte prosjekter, særlig fra Norges forskningsråd og EUs rammeprogram for forskning, men også fra andre finansiører. ARENA koordinerer for tiden flere internasjonale prosjekter finansiert av Horisont 2020 og NFR, og er partner i en rekke prosjekter og faglige nettverk. Senterets forskere og administrasjon har spesielt lang erfaring med å koordinere store internasjonale samarbeidsprosjekter. Arbeidsspråket ved ARENA er hovedsakelig engelsk.

Stillingen vil ha et særlig ansvar for forskningsstøtte og strategisk arbeid knyttet til søknader og prosjekter. Den som ansettes vil derfor samarbeide nært med senterets forskere, og også bistå senterets ledelse i strategiske spørsmål og utredninger. Stillingen vil være del av en administrasjon på fem personer som jobber tett sammen med søknader og prosjektgjennomføring. I tillegg vil forskningsrådgiveren samarbeide med prosjektøkonomer, kommunikasjonsstab og forskningsrådgivere i fakultetsadministrasjonen, og EU-rådgivere og jurister i UiOs sentraladministrasjon. Forskningsrådgiveren vil være del av fakultetets forskningsadministrative nettverk FANE.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • identifisere og holde deg oppdatert på relevante forskningsutlysninger
 • informasjon til faglig ansatte om utlysninger av forskningsmidler
 • rådgivning og støtte til faglig ansatte med søknads- og prosjektutvikling
 • koordinering og oppfølging av prosjekter, kontraktsinngåelser og rapportering, inkludert for Horisont 2020-prosjektet EU3D som avsluttes sommeren 2023
 • ledelsesstøtte i strategiske oppgaver senteret er involvert i
 • relevante analyse- og utredningsoppgaver

I tillegg vil du etter behov ta del i annen saksbehandling av forskningsadministrativ karakter.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en selvstendig og engasjert medarbeider som ønsker å bidra administrativt til gode søknader og profesjonelt gjennomførte prosjekter, og har følgende krav til kompetanse:

 • relevant utdanning på minimum mastergradsnivå. Dokumentert relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • solid erfaring med prosjektsøknader til Forskningsrådet og/eller EU
 • solid erfaring med administrasjon og drift av forskningsprosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring med selvstendig og kompleks saksbehandling
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

I tillegg vil det telle positivt om du har:

 • kjennskap til samfunnsvitenskapelig forskning generelt, og spesielt europaforskning
 • erfaring med strategiarbeid og rådgivning opp mot faglig ledelse
 • kjennskap til forskningsetiske problemstillinger, personvern og databehandling
 • interesse for, og kjennskap til forskningsfinansieringssystemer (nasjonale og internasjonale).

Vi søker primært en seniorrådgiver, men for søkere med mindre erfaring, vil stilling som rådgiver vurderes. For ansettelse som seniorrådgiver kreves det flere års erfaring innen de konkrete ansvarsområdene og hovedoppgavene som er lagt til stillingen, inkludert søknadsutvikling.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • har stor arbeidskapasitet, er fleksibel, og som kan håndtere flere sammensatte prosesser samtidig
 • viser engasjement og initiativ, tar ansvar og har gjennomføringskraft
 • er analytisk, og kan jobbe selvstendig, systematisk og effektivt
 • har gode samarbeidsevner og er flink til å bygge relasjoner. Teamarbeid vil være en del av din arbeidshverdag.

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver (SKO 1364) som fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 636 700 – 790 100 i året, avhengig av kompetanse og ansiennitet. Lønn som rådgiver (SKO 1434) innenfor et spenn mellom kr. 573 900 – 648 700 i året, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • gode muligheter for faglig utvikling i et ledende forskningsmiljø
 • en selvstendig og utfordrende stilling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

- Søknadsbrev

- CV

- Relevante vitnemål med karakterutskrifter

- Referanser (navn, tilknytning til søker og kontaktinformasjon).

Søknad med vedlegg sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem JobbNorge. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om stillingen, vennligst kontakt

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS