Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver / seniorrådgiver ved Seksjon for lønn

Søknadsfrist: 05.12.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28.000 studenter og 7.500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Om stillingen

Vi har ledig en stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved Seksjon for lønn.

Liker du å jobbe med skatt og har erfaring med skatt på lønnsområdet så kan du bli en del av et spennende fagmiljø i Gruppen for kontroll, avstemming og rapportering.

Gruppen har ansvar for rapportering av lønn til skatteetaten for norske og utenlandske arbeidstakere, avstemminger og kontroller på lønnsområdet samt rapporteringer til andre myndigheter.

Seksjon for lønn inngår i Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, som har ansvar for virksomhets- og økonomistyringen samt regnskaps-, lønns- og økonomitjenestene ved UiO iht. regelverk, rapporteringskrav og interne styringsbehov.

Seksjon for lønn har i dag 30 ansatte som er organisert i 3 grupper: lønnsproduksjon og brukerstøtte, permisjoner, NAV-refusjoner og reiser og utlegg samt kontroll, avstemming og rapportering. Seksjonen har ansvar for at 7.500 ansatte og 2.000 gjesteforskere og andre eksterne får fastlønn og avtalte godtgjørelser. Årlig har vi i tillegg ca 12.000 lønnsmottagere på korttidskontrakter. UiO er et internasjonalt orientert universitet med om lag 500 ansatte i utlandet og 1.200 utenlandske på korttidskontrakter.

UiO benytter lønnssystemet DFØ SAP.

Arbeidsoppgaver

 • Rapportering til skatteetaten, inkludert endringsoppgaver m.m.
 • Bistå i rapportering til Statens pensjonskasse, avstemminger og andre av gruppens oppgaver
 • Være en ressursperson i seksjonen i skattespørsmål vedrørende innland og utland
 • Delta i arbeidet med å utarbeide og videreutvikle rutiner innenfor aktuelle arbeidsområder.

Stillingen vil kunne tillegges andre oppgaver innenfor seksjonens arbeidsområder.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på høyere nivå, fortrinnsvis økonom eller jurist, minimum bachelor. Realkompetanse med relevans for de aktuelle arbeidsoppgavene kan erstatte det formelle utdanningskravet
 • Relevant arbeidserfaring med skatt og skatteutfordringer vil bli vektlagt
 • Kjennskap til statlige regler for lønn, pensjon, trygd og skatt
 • Erfaring knyttet til forbedrings- og utviklingsprosesser
 • Gode språklige ferdigheter i norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Du arbeider strukturert og målrettet, med fokus på leveranser
 • Du arbeider selvstendig, og setter pris på utfordringer
 • Du har gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Du er løsningsorientert og samarbeider godt med andre.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver, SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 584.700-636.700 (ltr. 63-68) avhengig av kompetanse og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan avlønning som seniorrådgiver være aktuelt. Lønn som seniorrådgiver, SKO 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 648.700-728.100 (ltr. 69-75) avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Et godt fagmiljø
 • Et hyggelig arbeidsmiljø og trivelige kollegaer i moderne kontorlokaler
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer).

Søknad (med ev. vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Ann-Christine Alderin Låtun, tlf. mobil: (+47) 95199391

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS