Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Anskaffelsesrådgivere - Seksjon for innkjøp

Søknadsfrist: 16.06.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28.000 studenter og 7. 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Om stillingene

Universitetet i Oslo (UiO) satser på anskaffelser og bærekraft. UiO skal rekruttere inn 2 nye anskaffelsesrådgivere, dette kan være din mulighet til å utgjøre en forskjell i et spennende anskaffelsesfaglig miljø.

UiO har høye ambisjoner for arbeid med bærekraft, både innen forskning, undervisning, samfunnskontakt og organisasjonens eget klimafotavtrykk. Strategi 2030 slår fast at «UiO skal føre an i miljøarbeidet, både nasjonalt og internasjonalt, samt være rollemodell for andre institusjoner». Ambisjonene blir operasjonalisert gjennom en helhetlig klima- og miljøstrategi med tilhørende tiltaksplan der bærekraftige anskaffelser er en viktig del av dette arbeidet. 

UiO har elektronisk systemstøtte for hele prosessen Behov til betaling: konkurransegjennomføring-bestilling-betaling. Gode digitale verktøy er det også for kontraktsadministrasjon, analyse og rapportering. 

Seksjon for innkjøp er en del av universitetsledelsen i Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring.

UiO anskaffer varer og tjenester for mer enn 2,8 milliarder kroner pr. år, fra 5000 leverandører der 35% er utenlandske fra 200 forskjellige land.

Les mer om UiO: Forsiden - Universitetet i Oslo (uio.no)

Les mer om Seksjon for innkjøp og Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring: Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring - Universitetet i Oslo (uio.no)

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre og lede anskaffelsesprosesser iht. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
 • Forvalte inngåtte avtaler og følge opp kontrakter, brukere og leverandører.
 • Delta i ulike utviklingsprosjekt og kompetansefora, avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Anskaffelsesfaglig/juridisk vurdering og veiledning i anskaffelses- og kontraktsaker.

Kvalifikasjonskrav 

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet. 
 • For seniorrådgiver kreves minimum 5 års relevant erfaring fra arbeid med offentlige anskaffelser.
 • God anskaffelsesfaglig kompetanse og forståelse.
 • God kommersiell forståelse, f.eks. erfaring fra leverandør- eller oppdragsgiversiden.
 • Systemforståelse og god digital kompetanse.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.

Personlige egenskaper

Vi søker etter medarbeidere som kan realisere krevende målsettinger sammen med oss. Vi ser etter deg som er åpen, positiv, systematisk, team- og utviklingsorientert, og som ønsker å være med på å videreutvikle anskaffelsesområdet ved UiO. 

Videre søker vi deg som er/har: 

 • selvstendig, effektiv og løsningsorientert arbeidsform
 • høy grad av serviceinnstilling og fleksibilitet
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • initiativrik og ansvarsbevisst
 • og ikke minst brenner for bærekraft.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver, SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 594.500-692.400 (ltr. 61-70) avhengig av kompetanse og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan avlønning som seniorrådgiver, SKO 1364 være aktuelt. Lønn som seniorrådgiver fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 708.000-845.900 (ltr. 71-79) avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med god pensjonsordning. 
 • Felles sosiale begivenheter, som sommer- og vinteraktivitetsdag m.m.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

UiO benytter rekrutteringssystemet Jobbnorge, og søknad (med ev. vedlegg) må sendes inn via dette.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknadsbrev skal være på norsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør ellers oppmerksom på at søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS