Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør i dataanalyse og computational modeling

Søknadsfrist: 07.07.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo har ledig fast stilling som overingeniør ved Avdeling for molekylærmedisin, Seksjon for fysiologi. Stillingen er ledig fra 01.09.2022. Arbeidsoppgavene er knyttet til forskningsgrupper innen «Kognitiv nevrovitenskap» og Laboratorium for «Motor circuits and neurotrauma». Forskningsgruppene har som fokus å forstå nevrale mekanismer for minner og bevegelser, og å finne molekylær og teknologiske løsninger for rehabilitering etter sentralnervøs skade.

Arbeidsoppgaver

Overingeniøren vil ha som primær arbeidsoppgave å analysere data, utvikle nye analysemetoder, etablere og vedlikeholde databasestrukturer for lagring av forskningsdata, kvalitetssikre at flere datastrømmer som registreres parallelt (for eksempel elektrofysiologiske signaler, øyebevegelser, posisjonsdata og visuelle/auditive stimuli) kan synkroniseres i tid og relateres tidsmessig til hverandre. Dette arbeidet krever kompetanse i programmering og applisering av nye algoritmer, inkludert maskinlæring/kunstig intelligens (f.eks. DeepLabCut), og kunnskap om å bygge små elektroniske enheter (f.eks. elektroder eller PCB design).

I tillegg til data-analyser ønsker vi at kandidaten kan bidra direkte i lab-arbeidet som innebærer registreringer av hjerneaktivitet i mennesker og på sikt også i forsøksdyr.

Overingeniøren vil ha ansvar for innkjøp og organisering av ordinært laboratoriearbeid, og opplæring av forskere og studenter.

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelorgrad
 • Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Dokumentert evne til å selvstendig kunne utføre elektrofysiologiske registeringer (f eks EEG), og erfaring med optimalisering og standardisering knyttet til slike teknikker.
 • Erfaring med planlegging og selvstendig utførelse av relevante studier/analyser for gruppenes forskningsaktivitet
 • Erfaring med programmering i Python og MatLab og håndtering av SQL-databaser

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Mastergrad eller PhD i nevrovitenskap.
 • Erfaring fra selvstendig forskerprosjekt
 • Motivert for å utvide kompetanse, f.eks. ved å lære et nytt programmeringsspråk eller etablere nye metoder.
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper på engelsk
 • Evne til å skape et godt samarbeidsmiljø vil bli vektlagt
 • Evne til å bygge nettverk i et internasjonalt forskningsmiljø
 • Erfaring med hjernekirurgi i gnagere.
 • Erfaring med bruk av kunstig intelligens

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har evner å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt, og som er serviceinnstilt og interessert i å gi opplæring. Du kan samarbeide med mange ulike mennesketyper i et internasjonalt miljø. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 553.500 og kr 604.400, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev hvor det redegjøres for spesifikk erfaring i henhold til beskrivelsen av oppgaver som medfølger stillingen
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS