Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør - Farmasøytisk institutt

Søknadsfrist: 27.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Om stillingen

En fast stilling som overingeniør ved Farmasøytisk institutt, blir ledig fra 01.11.2020. Stillingen er tilknyttet Seksjon for farmasøytisk kjemi, fagområde farmakognosi med arbeidssted UiO/Blindern.

Den som tilsettes skal bidra til daglig drift av vår laboratorievirksomhet og utføre laboratorieforsøk i eksisterende forskningsprosjekter. Opplæring av master- og PhD-studenter i aktuelle laboratoriemetoder vil være en viktig del av arbeidsoppgavene. I tillegg skal vedkommende delta i undervisning av farmasistudenter ved laboratoriekurs.

Stillingen er tilknyttet forskergruppa Bioaktive naturstoff og helseeffektar (BioNatH) der studier av naturstoffer fra planter og sopp, og analyser av ulike naturstoffer ved ulike kromatografiske teknikker (GC, GC-MS, HPLC, HPAEC-PAD) er en sentral del av forskningen.

Arbeidet innbefatter samarbeid med andre grupper ved Farmasøytisk institutt samt ulike eksterne partnere. I tillegg til dette er det samarbeid med gjesteforskere og institusjoner i en rekke land i Europa og resten av verden.

Det planlegges nytt bygg og flytting i 2024, og i den forbindelse må det påregnes mulig omorganisering og endringer i arbeidsoppgaver og geografisk plassering.

Arbeidsoppgaver

 • Drift, ettersyn og vedlikehold av GC, GC-MS, HPAEC-PAD, HPLC, annet utstyr og laboratorier
 • Prøveopparbeidelse og analyse av naturstoffer ved hjelp av kromatografiske teknikker
 • Delta aktivt i ulike forskningsprosjekter
 • Delta i forberedelser og gjennomføring av laboratoriekurs for studenter
 • Opplæring og oppfølging av master- og PhD-studenter
 • Delta i HMS arbeid, fornye SOP-er, lage rutiner for vedlikehold av analyseutstyr og annen infrastruktur,
 • Det tekniske personalet har også andre viktige oppgaver innen HMS
 • Ingeniører ved FAI er forventet ved behov å kunne overta eller bistå med enkelte arbeidsoppgaver ut over det som normalt ligger til stillingen etter pålegg fra leder
 • Innenfor rammen av arbeidsforholdet vil endringer i stillingens innhold og forholdet mellom de enkelte oppgaver kunne inntreffe

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå innen relevant fagområde. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Kunnskap om og erfaring fra analytisk og instrumentelt (GC, GC-MS, HPLC) arbeid, inkludert erfaring med prøveopparbeidelse og kromatografiske analyser, vil bli tillagt stor vekt
 • Innsikt i vanlige laboratoriemetoder er en fordel
 • Opplæring og veiledning, f.eks. i bruk av instrumenter og metoder vil utgjøre en viktig del av stillingen, og veiledningserfaring vil være en fordel
 • Evne til å sette seg inn i nytt utstyr og instrumenter som følge av eventuelle nye forskningsprosjekter
 • For kvalifisering som overingeniør kreves omfattende erfaring og kompetanse innen de ulike arbeidsoppgavene
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk er et krav

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Fleksibel
 • Evne til å ta initiativ og til selvstendig arbeid

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør (SKO 1087) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 479 600 og kr 605 500, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på "Send søknad".

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Send søknad