LEDIG STILLING VED OSLOMET

Vitenskapelig assistent til prosjekt - Source Criticism and Mediated Disinformation (SCAM)

Søknadsfrist: 09.02.2021

OsloMet

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for journalistikk og mediefag er det ledig en 40 % midlertidig to-årig stilling som vitenskapelig assistent.

Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet Source Criticism and Mediated Disinformation (SCAM) finansiert av forskningsrådet. Forskningsprosjektet undersøker hvordan ny teknologi og nye plattformer skaper muligheter for både spredning og bekjempelse av desinformasjon, særlig knyttet til politiske valg. Prosjektet er internasjonalt, med partnere i USA. Prosjektet samarbeider også med bransjeorganisasjoner som The International Fact-Checking Network og Faktisk.no. Arbeidsspråket er i all hovedsak engelsk. Gode engelskkunnskaper (skriftlige og muntlige) er derfor en forutsetning.

Les mer om fakultetet og instituttet

Les mer om prosjektet

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til:

 • transkribering av forskningsintervjuer
 • hjelp med innsamling og koding av forskningsdata
 • planlegging av konferanser, særlig knyttet til den internasjonale faktasjekkingskonferansen Global Fact
 • oppdatere og vedlikeholde prosjektets nettside og sosiale medier/kontoer
 • hjelp med planlegging og referering fra prosjektmøter og -seminarer
 • andre forefallende oppgaver

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • mastergrad innenfor journalistikk, medievitenskap eller et annet relevant fag for forskningsprosjektet. Kandidater som har levert masteroppgaven og venter på sensur kan også søke, men må legge ved dokumentasjon på at oppgaven er levert
 • gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk
 • kunnskap om forskningsmetode og analyse, fortrinnsvis kvalitative intervjuer og innholdsanalyse
 • evne til å arbeide selvstendig
 • gode planleggings- og koordineringsevner
 • erfaring med kommunikasjonsarbeid på nett (fortrinnsvis Wordpress) og sosiale medier
 • gode tekniske ferdigheter

Du bør ha

 • erfaring fra større forskningsprosjekter og datainnsamlinger
 • erfaring med konferanseplanlegging
 • erfaring med Wordpress

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1020 vitenskapelig assistent, i lønnsspenn 387 900 – 451 700.

Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Du må sammen med søknaden laste ned følgende vedlegg:

 • CV
 • Kopi av attester og vitnemål

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på norsk, engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/00660

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS