LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiatstilling innen geografi og kritisk tenkning

Søknadsfrist: 16.01.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Stipendiatstilling innen geografi og kritisk tenkning

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig en åremålsstilling som ph.d.-stipendiat tilknyttet forskningsområdet "Kritisk tenkning" ved Seksjon for samfunnsfag på Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Stipendiatstillingen finansieres som 100 % stilling i tre år og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen er ledig fra 01.09.2022. Les mer om fakultetet og instituttet her.

Seksjon for samfunnsfag har som ambisjon å utvikle et nasjonalt ledende og utadrettet fagmiljø innen «Kritisk tenkning» i skole og lærerutdanning. I november 2021 arrangerer vi den nasjonale samfunnsfagkonferansen med temaet kritisk tenkning i samfunnsfag og deltagere fra lærerutdanningsinstitusjoner over hele landet. Konferansen har en bred og tverrfaglig tilnærming som gjenspeiler ulike deler av samfunnsfaget, inkludert historie, geografi og samfunnskunnskap.

Arbeidsområde

Ph.d.-kandidatens prosjekt skal særlig belyse hvordan geografifaget fortolkes og operasjonaliseres i forbindelse med den nye læreplanen Kunnskapsløftet 2020 (LK20) og geografiens bidrag til kritisk tenkning i grunnskolen.

Geografi var tidligere et av hovedområdene i den norske grunnskolens samfunnsfag, mens i LK20 er geografiske perspektiver mer integrert i læreplanen. Geografifaglige nøkkelbegreper som sted, rom, skala (geografisk nivå) og sammenhenger kan sies å være sentrale for å imøtekomme læreplanens føringer knyttet til tverrfaglige temaer og utforskende arbeidsmåter. En økt vektlegging av kritisk tenkning i og om geografifaget kan åpne for nye geografiske perspektiver og tenkemåter ikke minst når det gjelder bærekraftig utvikling.

Aktuelle temaer for en ph.d.-avhandling kan være prosessene rundt læreplangrupper, høringer og forvaltning, geografifaglige perspektiver i nye læremidler eller hvordan geografifaget kommer til uttrykk i praksisfeltet blant elever og lærere.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk.

Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen for stillingen for å få utfyllende informasjon om forskningsområdet og innspill til prosjektbeskrivelsen. For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse, oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr 14.12.2021 kl. 14.00-15.30 via Zoom. Påmelding via denne lenka, påmeldingsfrist er 11.12.2021

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Det er krav om fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen utdanningsvitenskap, lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, geografi/samfunnsgeografi, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå, mer informasjon knyttet til opptakskrav på Ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.
 • Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag.
 • Temaet for mastergraden må være relatert til geografifaget. Enten gjennom en mastergrad i geografididaktikk/geografi/samfunnsgeografi eller ved at masteroppgavens tema berører sentrale deler av geografifaget.
 • Opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • Den som ansettes må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • Prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (tre år)
 • Prosjektbeskrivelsens relevans for det overordnede forskningsområdet som prosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor)
 • Vedlagte vitenskapelige arbeider
 • Andre relevante publikasjoner
 • Erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse
 • Dokumentert utviklingsarbeid
 • Erfaring fra undervisning i grunnskole, videregående skole og/eller høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet, som analytiske evner og samarbeidsevner.

Ønskede egenskaper:

 • Motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
 • Personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ
 • Evne til å jobbe strukturert
 • Stor arbeidskapasitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
 • Tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • Deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskningsområdet der prosjektet tilhører
 • En arbeidsplass i utvikling
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 491 200,- kr per år.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

Sakkyndig komité

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk.)
 • hovedoppgave eller masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/11769

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS