LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat innen forskningsfeltet trening og ekstracellulære vesikler

Søknadsfrist: 11.08.2024

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelige helsefag har ledig en treårig åremålsstilling som stipendiat innen forskningsfeltet «Trening og ekstracellulære vesikler». Ønsket tiltredelse er 1. januar 2025. 

Beskrivelse

Stipendiatstillingen vil være knyttet til forskningsgruppen «Sykdom og miljøpåvirkning» på prosjektet «The role of skeletal muscle-dervied extracellular vesicles as exercise factors». Hovedmålet for prosjektet er å studere hvordan ekstracellulære vesikler som skilles ut fra skjelettmuskelceller kommuniserer treningseffekter til både nærliggende skjelettmuskelceller og andre celletyper. Vi ønsker også å undersøke om ekstracellulære vesikler isolert fra muskelceller etter trening kan forbedre helseeffekter slik som for eksempel insulinsensitivitet. Prosjektet er et tett samarbeid med Enhet for blodcelleforskning på Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus, som har ekspertise på feltet innen ekstracellulære vesikler.

Som stipendiat ved OsloMet har du mulighet til å søke om stipend for lengre forskningsopphold i utlandet. 

Kvalifikasjonskrav og vilkår 

 • hovedfag/mastergrad (120stp/ETC eller tilsvarende) i biomedisin, farmasi, cellebiologi, fysiologi, eller andre relevante fagfelt
 • god kunnskap om human fysiologi
 • praktisk erfaring med generelle celle- og molekylærbiologiske metoder
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes. I slike tilfeller vil særlig relevant erfaring knyttet til eget forskningsprosjekt og/eller vitenskapelig publisering bli vektlagt. Se informasjon om kriterier nettsiden for opptak
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse

Generelle kriterier for ansettelse som stipendiat fremgår av forskriften (Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat - Lovdata).

Det vil være en fordel om du har 

 • erfaring med cellekulturarbeid
 • erfaring med celle- og molekylærbiologiske metoder på nukleinsyre- og proteinnivå som RT-qPCR, immunblotting, immunfluorescens, flowcytometri og omicsteknikker.
 • erfaring med metoder knyttet til isolering og karakterisering av ekstracellulære vesikler
 • erfaring med statistikk og databehandling

Personlige egenskaper

 • stor arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne
 • strukturert og pålitelig
 • gode analytiske ferdigheter
 • evne til å samarbeide og jobbe selvstendig
 • er kreativ og løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg 

 • spennende utdanningsstilling på Norges tredje største universitet
 • samarbeid med forskningsgruppe på Norges største sykehus
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, tilsvarende kroner 532 200 per år som startlønn. 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «Søk stillingen». 

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter: 

 • søknad, CV og kopier av alle sider fra vitnemål og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Se mer informasjon på HKDIR sin hjemmeside
 • motivasjonsbrev
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • last opp eventuelle vitenskapelige arbeider eller lenke til full artikkel
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner på internasjonale seminarer/konferanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Nærmere opplysninger 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • hovedveileder førsteamanuensis Oliwia Witczak, oliwiaw@oslomet.no, telefon: 672 36 277
 • prosjektleder professor Vigdis Aas, vigdisaa@oslomet.no, telefon: 672 36 281
 • biveileder/enhetsleder Oslo Universitetssykehus Kari Bente Foss Haug, k.b.f.haug@ous-hf.no, telefon: 22119492/93047410
 • for spørsmål av administrativ karakter, rådgiver Emma Simensen, emma.simensen@oslomet.no 

Søknadsfrist: 11. August 2024

Ref: 24/20282

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS