LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat innen arbeidsrettet rehabilitering i sykefraværsoppfølging

Søknadsfrist: 11.08.2024

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for HelsevitenskapInstitutt for Rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, har ledig en 100% treårig åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet arbeidsrettet rehabilitering for sykemeldte med muskel- og skjelettdiagnoser. Stipendiatstillingen tilknyttes forskningsgruppen Muskelskjeletthelse og Senter for Intelligent Muskelskjeletthelse. Prosjektet er en videreføring av MI-NAV prosjektetsom ble avsluttet i 2023.

Ønsket tiltredelse er 1. januar 2025.

Forskningsområde

Muskelskjelettdiagnoser er en av hovedårsakene til langtidssykefraværet i Norge. I dette prosjektet er målet å bedre sykefraværsoppfølgingen til personer som er langtidssykmeldt som følge av muskelskjelettdiagnoser. Prosjektet har tre deler: 1) undersøke om dagens prediksjonsmodeller for tidlig identifisering av folk som står i fare for langtidssykefravær kan bedres ved bruk av maskinlæringsmetoder på store data på sykefravær i Norge, 2) utvikle og teste en chatbot som skal trene opp helseprofesjonsutøvere i å gi en stratifisert arbeidsrettet samtalebasert intervensjon (SVAI) til personer som er sykemeldte som følge av muskelskjelettdiagnoser, og 3) utvikle en gjennomførbar implementeringsstrategi for SVAI i primærhelsetjenesten. 

Som stipendiat ved OsloMet har du mulighet til å søke om stipend for lengre forskningsopphold i utlandet. 

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen helse, medisin eller teknologi
 • erfaring med statistiske analyser og/eller maskinlæringsmetoder
 • god kjennskap til primærhelsetjenesten i Norge
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Opptak til doktorgradsprogrammet i 2025 er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes. I slike tilfeller vil særlig relevant erfaring knyttet til eget forskningsprosjekt og/eller vitenskapelig publisering bli vektlagt. Se informasjon om kriterier på nettsiden for opptak.
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse

Generelle kriterier for ansettelse som stipendiat fremgår av forskriften (Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat - Lovdata).

Det vil være en fordel om du har

 • erfaring med arbeid med pasienter med muskelskjelettdiagnoser
 • kjennskap til sykefraværsoppfølging i Norge
 • erfaring med programmering
 • erfaring med statistiske analyser av store data

Personlige egenskaper

 • god gjennomføringsevne
 • evne til å samarbeide og jobbe selvstendig
 • gode analytiske ferdigheter
 • gode kreative ferdigheter og evne til nytenkning

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • spennende utdanningsstilling på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • et dynamisk og nytenkende forskningsmiljø med høy aktivitet
 • en arbeidsplass i utvikling
 • kunnskap og erfaringen innen avanserte statistiske metoder
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, tilsvarende kroner 532 200 per år som startlønn. 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «Søk stillingen». 

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter: 

 • søknad, CV og kopier av alle sider av vitnemål og attester
 • Utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Info finnes på HK-dir sine sider (hkdir.no).
 • motivasjonsbrev med erfaringer relevant for stillingen
 • masteroppgave
 • last opp eventuelle vitenskapelige arbeider eller lenke til full artikkel
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner på internasjonale seminarer/konferanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven(lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • professor Britt Elin Øiestad, telefon +47 672 36 452
 • førsteamanuensis Tarjei Langseth Rysstad, telefon +47 672 36 452
 • professor Michael Alexander Riegler, telefon +47 401 06 386
 • for spørsmål av administrativ karakter kontakt Sofie Rabo Carlsen, mail soca@oslomet.no

Søknadsfrist: 11. august 2024

Ref: 24/19382

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS