LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat innen anvendt atferdsanalyse

Søknadsfrist: 16.01.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for atferdsvitenskap er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet anvendt atferdsanalyse, tilknyttet prosjektet «Pax effects on the promotion of child mental health”.

Stillingene har en varighet på 3 år, eventuelt 4 år med arbeidsplikt, og ønsket tiltredelse er 1.2.2022.

Arbeidsområde

Stipendiat stillingen er på Ph.d. programmet i atferdsanalyse og vil tilhøre forskningsgruppen «Kulturell seleksjon og atferdsøkonomi», og det forventes at det deltas og bidrar i tilhørende labgruppe.Den som ansettes skal forske på implementering av et evidensbasert tiltak for god klasseledelse. PAX er et tiltak med godt dokumentert effekt på læringsmiljø og trivsel på kort sikt, og varige gunstige effekter på forhold knyttet til livskvalitet – mobbing, rus, atferdsproblemer, depresjon, og kriminalitet. Likevel er programmet lite brukt, og ofte avhengig av at ildsjeler driver med det – det brukes sjelden som tiltak for hele skoler. Prosjektet vil dreie seg om betingelsene for å innføre og vedlikeholde bruken av PAX i skolen, med vekt på hvilke systemendringer som kreves for at programmet skal videreføres når en intensiv innføringsperiode er tilbakelagt.

Institutt for atferdsvitenskap (AV) har to bachelorprogrammer vernepleie og psykologi ved vekt på atferdsanalyse). I tillegg har de et masterprogram i atferdsvitenskap, og flere videreutdanninger. Les mer om fakultetet og instituttet

Arbeidsoppgaver for denne stillingen

 • Planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter
 • Aktiv deltagelse i forskningsgruppens og labgruppens aktiviteter
 • Presentere forskningsresultater i vitenskapelig tidsskrift, på konferanser og i media
 • Undervisning og veiledning (4-årige stilling)

Kvalifikasjonskrav

 • fullført en mastergrad i atferdsvitenskap eller psykologi (120 studiepoeng) med karakter B eller bedre innen rekrutteringsprosessen avsluttes
 • gode muntlig og skriftlig engelsk kunnskaper
 • solid kunnskapsbase innen grunnleggende atferdsanalyse, det atferdsanalytiske perspektivet på kulturer, anvendt atferdsanalyse, og betingelser for læring.

Ønskede kvalifikasjoner, det er en fordel hvis du har

 • erfaring med å jobbe med anvendt atferdsanalyse i skolesammenheng
 • jobbet med endringsprosesser som omfatter flere nivåer, i næringsliv eller offentlig sektor
 • jobbet med forebygging og helsefremmende tiltak innenfor psykisk helse
 • drevet forskning innenfor det atferdsanalytiske perspektivet på kulturer
 • publisert i atferdsanalytisk tidsskrift

Ønskede personlige egenskaper

 • kan arbeide selvstendig og på tvers av fagområder
 • kan arbeide systematisk, og fullføre de oppgavene som må gjøres i tide
 • kan bygge og vedlikeholde gode samarbeidsrelasjoner og faglig nettverk
 • ønsker å bidra til utvikling av forskningsfeltet
 • ferdigheter i og interesse for forskningsformidling

Vilkår

 • Opptak til doktorgradsprogrammet i atferdsanalyse er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Se informasjon om kriterier her: Atferdsanalyse - OsloMet
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • et arbeidsmiljø med tverrfaglig sammensetning og stor bredde i forskningsinteresser, der solid kompetanse i eksperimentell, konseptuell og anvendt atferdsanalyse er felles for deltagerne
 • store internasjonale nettverk med gode muligheter for arbeidsperioder i spennende fagmiljøer i Brasil, USA, og UK
 • en arbeidsplass i utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 491 200,- per år som startlønn.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Info finnes her: NOKUT
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • liste over eventuelle egne publikasjoner

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 16.1.2022

Ref: 21/12453

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS