LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat i yrkespedagogikk / pedagogikk / utdanningsvitenskap

Søknadsfrist: 01.01.2023

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har to ledige åremålsstillinger som stipendiat tilknyttet institutt for yrkesfaglærerutdanning. Instituttet har fem forskningsgrupper. Les mer om instituttet og forskningsgruppene på vår nettside.

Arbeidsområde

Stipendiatstillingene finansieres som 100 % stillinger i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingene er ledige fra 01.09.23.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her. Du kan selv velge tema for prosjektet, og hvilken forskningsgruppe ved instituttet du ønsker at prosjektet ditt skal tilknyttes. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på instituttet for mer informasjon om forskningsgruppene og pågående forskningsprosjekt. For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr. Kurset holdes digitalt 22. november 2022 kl. 13.00. Påmeldingsfrist er 20. november, og for påmelding følg link.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Det er krav om fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med faglig bakgrunn innen utdanningsvitenskap, lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå. Les mer for informasjon om opptaksregler til doktorgradsprogrammet her.
 • Det er krav om bokstavkarakter B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag.
 • Den som ansettes må ha kunnskap om det norske systemet for fag- og yrkesopplæring.
 • Opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • Den som ansettes må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (tre år)
 • prosjektbeskrivelsens relevans for forskningsgruppen som stipendiatstillingen knyttes til
 • vedlagte vitenskapelige arbeider
 • andre relevante publikasjoner
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse
 • erfaring fra undervisning på høgskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt
 • personlige egenskaper

Ønskede egenskaper:

 • motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
 • evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ
 • evne til å jobbe strukturert
 • stor arbeidskapasitet og har gjennomføringsevne

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr:

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
 • tilhørighet til det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe der prosjektet tilhører
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Ina A. P. Issa, +47 67 23 83 30 / +47 99 10 06 79 (studieleder)
 • Ann Lisa Sylte, +47 67 23 72 86 / +47 900 65 467 (FoU leder)

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 501 200 kr.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig komité

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

 • Søknad
 • CV
 • kopier av vitnemål.
 • kopi av masteroppgaven/hovedfagsoppgaven på et skandinavisk språk eller engelsk. Er oppgaven på et annet språk må du laste opp et sammendrag av oppgaven på engelsk.
 • Utdanning som er tatt utenfor Norge må være godkjent av NOKUT (the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education). Kopi av søknad til NOKUT eller svarbrev fra NOKUT må vedlegges stillingssøknaden. Mer info om søknadsprosessen her.
 • kopi av attester
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (prosjektbeskrivelsen må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk)
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere kan også bli vurdert av en intern silekomité ved OsloMet i tillegg til sakkyndig komité. Dersom en intern silekomité blir brukt blir søkerne informert om dette etter at søknadsfristen er utløpt. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt [email protected]

Søknadsfrist: 01.01.23

Ref: 22/07009

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS