Ledig stilling ved OsloMet

Stipendiat i profesjonsstudier - REPOSE

Søknadsfrist: 15.09.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Ved Senter for profesjonsstudier, https://www.oslomet.no/om/sps/om-sps, er det ledig en treårig stilling som stipendiat, på et historisk orientert prosjekt om lærernes kunnskapsbase. Stillingen er åpen for søkere med utdanning i fag som historie, idéhistorie, pedagogikk, sosiologi og lærer-/lektorutdanning (5-årig master).

MERK - søknadsfrist er 15/9-20

Doktorgradsstipendet er en del av prosjektet «Renewed Perspectives on Research Use in Education (REPOSE)», finansiert av Norges forskningsråd, som starter i 2020. Det er et tverrfaglig prosjekt som vil anvende et bredt spekter av metoder for å studere ulike former for bruk av forskning i utdanningssektoren. Doktorgradsstipendiaten skal jobbe innenfor prosjektets arbeidspakke 3, "Pedagogisk forskning, lærerutdanning og ‘kunnskap for endring’". Arbeidspakken, ledet av professor Fredrik Thue, har som mål å studere samspillet mellom pedagogisk vitenskap, lærerutdanning og skoleutvikling fra mellomkrigstiden til i dag. Hovedfokus vil være på norske utviklingstrekk, men arbeidspakken er også åpen for studier av andre land, fortrinnsvis i et komparativt historisk perspektiv.

Ph.d.-prosjektet kan på ulike måter belyse forholdet mellom vitenskapelig kunnskap, lærerutdanning og/eller skoleutvikling innenfor den aktuelle perioden. Arbeidspakken legger særlig vekt på å studere lærerutdanningen, men prosjektet kan også ha sitt empiriske tyngdepunkt i f.eks. den pedagogiske forskningen eller utdanningspolitikken. Det er åpent for kandidater med ulik fagbakgrunn, men prosjektet må ha et historisk perspektiv og studere endring over tid. Den fulle prosjektbeskrivelsen til REPOSE kan sendes på forespørsel til Fredrik Thue, https://www.oslomet.no/om/ansatt/thue/

Stipendiaten vil inngå i forskningsgruppene Studies of the teacher profession, teacher education and education policy (TEPEE), https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/lererprofesjon-lererutdanning-utdanningspolitikk og Profesjonskunnskap og kvalifisering (PKK), https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/profesjonskunnskap-og-kvalifisering ved Senter for profesjonsstudier, https://www.oslomet.no/om/sps

Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø, som også er teoretisk og metodisk mangfoldig, sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn i sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi. Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden.

For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret, https://www.oslomet.no/om/sps .

Kvalifikasjoner og vilkår

 • fullført 2-årig master/hovedfag i historie, pedagogikk eller annet relevant samfunnsvitenskapelig fag (120 studiepoeng), eller tilsvarende
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • du må mestre et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
 • du må ha SPS som arbeidsplass
 • tilbud om stipend er betinget av opptak til doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier før tiltredelse. Søknad om opptak skjer etter at tilbud om stipend er gitt.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på den innsendte prosjektbeskrivelsens ( https://oslomet.instructure.com/courses/16902/pages/mal-for-prosjektbeskrivelse?module_item_id=201099 ) faglige kvalitet og relevans for senterets arbeidsfelt, samt karakterer fra høyere utdanning.

Ønskede egenskaper

Som stipendiat er det avgjørende at du har selvstendighet og gjennomføringsevne til å arbeide med prosjektet ditt over lengre tid, og gjennomføre på normert tid. Samtidig må du samarbeide godt med veileder, prosjektgruppen, andre stipendiater og forskerne ved senteret både for å gjennomføre doktorgradsprosjektet ditt og for å opprettholde og bygge et godt arbeids- og forskningsmiljø. Som for ethvert forskningsprosjekt er det viktig å formidle fra resultatene underveis.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • tett integrering i en aktiv forskningsgruppe ved senteret
 • et stort, levende og inkluderende stipendiatmiljø
 • et etablert doktorgradsprogram med gode rutiner for oppfølging og veiledning
 • flat struktur hvor du opptrer likeverdig med de fast ansatte
 • et arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse, https://www.spk.no/
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, kr 479 600. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inkl. tema, problemstillinger, valg av metoder, tidsplan for studiet og litteraturliste - skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger). Mal for prosjektbeskrivelse https://oslomet.instructure.com/courses/16902/pages/mal-for-prosjektbeskrivelse?module_item_id=201099
 • masteroppgave/hovedoppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over eventuelle egne publikasjoner

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Gunda Ruud, [email protected]

Søknadsfrist: 15/9-20

Ref: 20/00332

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Logg inn og søk stillingen