LEDIG STILLING VED OSLOMET

Doktorgradsstipendiat i psykopatologi

Søknadsfrist: 02.12.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Doktorgradsstipendiat i psykopatologi: identifikasjon av tidlige biomarkører for autismespekterforstyrrelse (ASD)

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Beskrivelse

Vi søker en kandidat med mastergrad til en treårig heltidsstilling som ph.d.-student ved Institutt for atferdsvitenskap ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Forskningen som inngår i arbeidet mot graden gjennomføres ved Child Study Center hos Yale School of Medicine i New Haven i USA under veiledning av dr. Katarzyna Chawarska Yale School of Medicine og dr. Svein Eikeseth ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Ph.d.-stipendiaten vil inngå i et tverrfaglig forskningsteam som består av eksperter på utviklingsvitenskap og psykopatologi som en del av Yales SANA-program (Social Affective Neuroscience of Autism).Teamet vil ta del i prospektive studier av spedbarn med risiko for autismespekterforstyrrelser (ASD) i tillegg til småbarn og barn i førskolealder som har ASD.

Det kreves at stipendiaten gjennomfører tre kurs med et omfang på 10 studiepoeng pr. kurs (forskningsetikk og profesjonelle standarder, forskningsmetoder og ett valgfritt kurs) ved OsloMet – storbyuniversitetet, gjennomfører et forskningsprosjekt og skriver en doktorgradsavhandling.

Forskningsområde

Forskningen skal fokusere på utvikling og implementering av nye fremgangsmåter for å identifisere diskriminante og stratifiserende biomarkører for ASD hos små barn ved hjelp av eye-tracking.

Dine arbeidsoppgaver vil være

 • utvikling og implementering av eye-tracking- og atferdsprotokoller rettet mot tidlige markører for kjernesymptomer på autisme
 • bearbeiding og analyse av data
 • utarbeidelse av manuskripter

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad i psykologi, atferdsanalyse, nevrovitenskap eller et beslektet fagfelt
 • metodologisk bakgrunn fra studiedesign og statistisk analyse i SPSS, SAS eller R
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner

 • kjennskap og erfaring med eye-tracking
 • programmeringskyndig i R og MATLAB
 • god publikasjons- og/eller presentasjonshistorikk
 • god evne til å arbeide i tverrfaglige forskningsteam
 • god evne til å arbeide effektivt og selvstendig
 • detaljorientert
 • erfaring med arbeid med barn med spesielle behov og deres familier

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • en spennende jobbmulighet
 • ytterligere læringsmuligheter er tilgjengelige for pre- og postdoktorstipendiater gjennom ressursene til Child Study Center ved Yale University School of Medicine og OsloMet – storbyuniversitetet.
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger for ansatte

Lønnsinformasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode og tittel. Lønn etter statens lønnsregulativ, tilsvarende kr 491 200,- per år (ca. 56 000 USD).

Kontaktinformasjon

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Slik søker du

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden.

Søknaden skal inneholde:

 1. en CV
 2. en liste med tre referanser
 3. kopier av vitnemål. Disse må inneholde karakterer etter ECTS-skalaen (A–F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk ved gradsgivende institusjon. Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være forhåndsgodkjent av NOKUT, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges.
 4. hovedfagsoppgave/masteroppgave (og eventuelle andre vitenskapelige arbeider som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg) samt en liste over egne publikasjoner, hvis aktuelt

Du må laste opp alle disse dokumentene. Du må fremvise originaldokumenter og et gyldig pass ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører dokumentinspeksjon for å sikre at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakter du [email protected]

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Søknaden må inneholde din begrunnelse for hvorfor du søker på stillingen og hvorfor du mener at du er særlig egnet til å gjennomføre dette doktorgradsarbeidet.

Søknadsfrist: 2.desember 2021

Ref.: 21/08724

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS