LEDIG STILLING VED OSLOMET

Seniorrådgiver ved FoU-seksjonen

Søknadsfrist: 06.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Seksjon for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for teknologi, kunst og design søker en seniorrådgiver med erfaring fra internasjonal forskning og forskningssamarbeid og med EU prosjekter. Det er meritterende med egen forskningserfaring.

Viktige oppgaver er å støtte forskere i planlegging og forberedelser til forskningsprosjekter, bidra til å sikre at relevant informasjon er med i prosjektsøknader og oppfølging av pågående prosjekter. I seksjonen er vi seks medarbeidere som arbeider med mange aspekter innen forskningsadministrasjon. Du vil inngå i en svært kompetent gruppe med lang og dyp kjennskap til utvikling og rådgiving av forskere i deres virke. Du må ha interesse og evne til å sammen med forskere utvikle forskningssøknader og spesielt interessant er det hvis du har erfaring fra Horizon-2020 og kjennskap til Horizon-Europe. Stillingen er fast og heltid.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • støtte forskere i planlegging og forbereder i forskningsprosjekter
 • bidra til å sikre at relevant informasjon er med i prosjektsøknader
 • oppfølging av pågående forskningsprosjekter
 • kvalitetssikre og utvikle gode rutiner for forskningsforvaltning

Du må ha

 • universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad. Videre kreves lang og relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid
 • egen forskningserfaring
 • gode engelsk og norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • gode IT-ferdigheter

Du bør ha

 • erfaring fra saksbehandling ved universitet, høgskole og instituttsektoren
 • erfaring fra prosjektoppfølging med nasjonale og internasjonale prosjekter
 • erfaring med å lede prosesser

Vi ønsker deg som

 • liker å arbeide i grenselandet forskning og administrasjon og er komfortabel i dialog med forskere
 • har gode samarbeidsegenskaper og er tydelig og klar i dialogen med andre
 • kan gi substansielle bidrag i utvikling av nye forskningsprosjekter, råd om relevans, samarbeid, synlighet og kvalitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • svært gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • et godt sosialt miljø, med engasjerte og dedikerte medarbeidere
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef, Jostein K. Sundet, +47 996 01 848, [email protected]
 • Seniorrådgiver, Naima Mouhleb, +47 67 23 63 63

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 50-66, som for tiden utgjør kroner 535 200 – 694 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 6. mai 2021

Ref: 21/03484

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS