LEDIG STILLING VED OSLOMET

Seniorrådgiver ved FoU-seksjonen - Fakultet for teknologi, kunst og design

Søknadsfrist: 06.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Seksjon for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for teknologi, kunst og design søker dyktig en seniorrådgiver med erfaring fra administrasjon av ph.d.-program. Din viktigste oppgave vil være å sørge for et godt og effektivt studieløp for våre ph.d.-kandidater i samarbeid med andre i fakultetsadministrasjonen. I seksjonen er vi seks medarbeidere som arbeider med mange aspekter innen forskningsadministrasjon. Du vil inngå i en svært kompetent gruppe med lang og dyp kjennskap til utvikling og rådgiving av forskere i deres virke. Stillingen er fast og heltid.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • legge til rette for effektiv og kvalitetssikret opptak av ph.d. studenter og følge opp progresjonen for våre ph.d. kandidater
 • i samarbeid med andre i fakultetsadministrasjonen sørge for godt og effektivt studie- og forskningsløp for våre ph.d. studenter og koordinere dette arbeidet.
 • være sekretær for fakultetets Doktorgradsutvalg i samarbeid med prodekan forskning
 • kvalitetssikre og utvikle gode rutiner for forvaltning av ph.d.-programmet ved TKD

Du må ha

 • universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad. Videre kreves lang og relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • erfaring fra saksbehandling ved universitet, høgskole og instituttsektoren
 • gode engelsk og norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • gode IT-ferdigheter

Du bør ha

 • kjennskap til NOKUT prosesser for godkjenningen av høyere utdanning fra utlandet
 • erfaring med administrasjon av Ph.d. program
 • erfaring med å lede prosesser

Vi ønsker deg som

 • liker å arbeide i grenselandet forskning og administrasjon og er komfortabel i dialog med forskere
 • har gode samarbeidsegenskaper og er tydelig og klar i dialogen med andre
 • kan gi substansielle bidrag i utviklingen av ph.d.-program, råd om relevans, samarbeid, synlighet og kvalitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • svært gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • et godt sosialt miljø, med engasjerte og dedikerte medarbeidere
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef, Jostein K. Sundet, +47 996 01 848, [email protected]
 • Seniorrådgiver, Naima Mouhleb, +47 67 23 63 63

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 50-66, som for tiden utgjør kroner 535 200 – 694 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 6. mai 2021

Ref: 21/03521

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS