LEDIG STILLING VED OSLOMET

Seniorrådgiver - Seksjon for forskning og utvikling

Søknadsfrist: 13.03.2024

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Fakultetsadministrasjonen har omtrent 70 ansatte, og yter alle administrative tjenester til fakultetets institutter. De administrative tjenestene er organisert i stab, studieseksjonen, FoU-seksjonen, HR-seksjonen og økonomiseksjonen, samt et eget kontor for lederstøtte, som gir lederstøtte til fakultetsledelsen og instituttlederne.

Vi søker en seniorrådgiver med erfaring fra forskning og forskningssamarbeid og med EU prosjekter til vår FoU-seksjon. Det er meritterende med egen forskningserfaring. Viktige oppgaver er å støtte forskere i planlegging og forberedelser av forskningsprosjekter, bidra til å sikre at relevant informasjon er med i prosjektsøknader og at søknader har god kvalitet med høy relevans for gitte utlysninger. Videre vil du også ha oppfølging av pågående prosjekter. 

Vi er til sammen åtte medarbeidere som utgjør FoU-Seksjonen ved Fakultet for teknologi, kunst og design. Som vår kollega vil du inngå i et svært kompetent team med lang erfaring og inngåendekjennskap til utvikling og rådgiving av forskere i deres virke. Du må ha interesse og evne til å sammen med forskere utvikle forskningssøknader og lede prosesser som ivaretar eksportkontroll reglement for prosjekter, publiseringer og andre relaterte områder. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • støtte forskere i planlegging og forbereder i forskningsprosjekter
 • bidra til å sikre at relevant informasjon er med i prosjektsøknader
 • følge opp pågående forskningsprosjekter
 • kvalitetssikre og utvikle gode rutiner for forskningsforvaltning

Kvalifikasjonskrav

 • universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad.
 • relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • erfaring med nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
 • egen forskningserfaring
 • gode engelsk og norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • gode IT-ferdigheter
 • kjennskap til forvaltning av eksportkontroll i UH-sektoren 

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra saksbehandling ved universitet, høgskole og/eller instituttsektoren
 • erfaring fra prosjektoppfølging med nasjonale og internasjonale prosjekter
 • erfaring med å lede prosesser med UH-ansatte 

Vi ønsker deg som

 • liker å arbeide i grenselandet forskning og administrasjon og er komfortabel i dialog med forskere
 • har gode samarbeidsegenskaper og er tydelig og klar i dialogen
 • kan gi substansielle bidrag i utvikling av nye forskningsprosjekter, gi råd om relevans, samarbeid, synlighet og kvalitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • et inkluderende og faglig dyktig arbeidsfellesskap
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef Jostein K. Sundet, tlf. 67 23 82 70 eller epost josteins@oslomet.no

Stillingen lønnes ihht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 134 Seniorrådgiver, lønn kr. 584.500 – 745 000 pr. år i 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «Søk på stillingen”. 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram.

Referansenummer: 24/07900

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS