LEDIG STILLING VED OSLOMET

Seniorrådgiver – jurist HR

Søknadsfrist: 05.12.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

Spennende stilling for jurist med arbeidsrettslig bakgrunn

OsloMet er inne i en rivende utvikling som universitet og vi søker etter en engasjert og fremtidsrettet jurist til stilling som seniorrådgiver i HR avdelingen. Du vil jobbe med et bredt spekter av HR-faglige og juridiske problemstillinger. Stillingen gir deg mulighet for stor grad av selvstendig arbeid og faglig utvikling. Du vil knyttes til et sterkt og godt fagmiljø i avdelingen og få muligheter til å opparbeide deg en bred kontaktflate mot ledelsen og den øvrige organisasjonen ved OsloMet.

Avdeling for HR har overordnet ansvar for HR policy og -retningslinjer for OsloMet. Vi har et spesielt ansvar innen områdene rekruttering, mangfold, arbeidsgiverspørsmål, medbestemmelse, konflikthåndtering og leder- og kompetanseutvikling, samt for retningslinjer, rutiner og lovforståelse på alle HR-relaterte områder. Vi arbeider tett med fakulteter og sentre som også har HR-ressurser lokalt. Vi har et spesielt fokus på personvern og i dette arbeidet vil du også samarbeide med personvernombudet, informasjonssikkerhetsansvarlige (CISO) og andre fagansvarlige på personvern.

Vi ser derfor etter deg som har kompetanse innen arbeidsrett og personvern og som ønsker å bidra til å gjøre universitetet enda bedre til å forvalte de menneskelige ressursene våre.

Stillingen ligger organisatorisk til Seksjon for rekruttering og arbeidsbetingelser i avdeling HR.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • oppfølging og videreutvikling av OsloMets ansvar som arbeidsgiver ihht lov- og avtaleverk, i samarbeid med kollegaer i avdelingen
 • rådgivning av ledere og medarbeidere på alle nivåer, utarbeidelse av rutiner og malverk, samt generell bistand til lovtolkning på arbeidsrettens områder
 • rådgivning innenfor personvern på arbeidsrettens område, herunder ansvar for personvernforum HR
 • rådgivning og bistand til ledere i konfliktsaker og vanskelige personalsaker
 • saksutredelse/-forberedelse for ledelsen

Du må ha

 • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • meget god kompetanse og erfaring fra stillingens ansvarsområder
 • god digital kompetanse
 • gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Det er en fordel om du har erfaring fra statlig sektor og/eller universitets- og høyskolesektoren.

Vi ønsker deg som

 • er løsningsorientert og jobber selvstendig
 • har evne til konstruktivt samarbeid
 • har gode analytiske evner og evne til å påvirke og skape tillit
 • har gode gjennomføringsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling innenfor et meget spennende og viktig område for OsloMet
 • dyktige og kunnskapsrike kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse (www.spk.no)
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1364 seniorrådgiver. 73 – 79, kr 701 300 til kr 814 900. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 5. desember 2022

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/08165

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS