LEDIG STILLING VED OSLOMET

Seniorrådgiver - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Søknadsfrist: 09.11.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Seniorrådgiver søkes til FoU-administrasjonen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har behov for en kvalifisert og initiativrik medarbeider med erfaring innen forskningsadministrasjon. Stillingen er en del av den strategiske satsingen på OsloMet om å øke universitetets portefølje av eksternt finansierte prosjekter, særlig fra Norges forskningsråd og EU. I et fagfelt i stor utvikling søker vi nå etter en selvstendig og engasjert medarbeider som ønsker å bidra til å nå OsloMet sine ambisiøse målsetninger innen FoU-feltet.

Nøkkeloppgaver innen forskningsadministrasjon blir primært knyttet til akkvisisjon av eksterne prosjektmidler nasjonalt og internasjonalt med særlig fokus på EUs rammeprogram H2020. Vi leter etter deg som har erfaring fra egen forskning og kjenner til alle oppgaver knyttet til forskningsadministrasjon.

Seksjon for FoU-administrasjon består i dag av seks medarbeidere og har behov for ytterligere en fast ansatt med oppgaver tilsvarende full stilling.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • støtte til UF-ansatte i arbeidet med å søke ekstern finansiering av forskningsprosjekter
 • informasjon til UF-ansatte om utlysninger av forskningsmidler
 • rådgivning og støtte til budsjettering til UF-ansatte ifm prosjektsøknader
 • rådgivning og støtte til UF-ansatte i strategisk publisering
 • analyse- og utredningsoppgaver
 • rapportering i Cristin
 • lederstøtte knyttet til FoU-oppgaver
 • nettsideoppdateringer

I tillegg vil du ta del i seksjonens generelle oppgaver, blant annet saksbehandling av utlyste sentrale strategimidler.

Vi søker deg som har

 • utdanning på minimum mastergradsnivå. Doktorgrad og/eller erfaring fra egen forskning er en fordel
 • solid kompetanse på søknadsstøtte innen EU og/eller NFR søknader
 • kjennskap til forskningsetiske problemstillinger, personvern og databehandling
 • noe erfaring med søknadsbudsjettering og rapportering
 • erfaring med selvstendig og kompleks saksbehandling
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Kjennskap til ph.d.-administrasjon og nettarbeid er en fordel.

Vi ønsker deg som

Vi søker deg som har gode samarbeidsevner og flink til å bygge relasjoner. Du tar selvstendige vurderinger med en profesjonell og analytisk tilnærming, samtidig som du er god på teamarbeid. Vi ser etter en kollega som er fleksibel, systematisk og som kan håndtere flere sammensatte prosesser samtidig.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig utvikling
 • en selvstendig og utfordrende stilling
 • arbeid i et kunnskapsrikt miljø
 • et fakultet i vekst og med et viktig samfunnsoppdrag
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • seksjonssjef Julia Ferkis, 672 37 608/ 414 18 359

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1364, seniorrådgiver. Lønn kroner 535 200 - 658 300 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Referansenummer: 20/09114

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS