LEDIG STILLING VED OSLOMET

Koordinerende Controller - seniorrådgiver / rådgiver

Søknadsfrist: 31.08.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ønsker du å bli en del av vårt økonomiteam? OsloMet, Norges tredje største universitet, søker etter en controller med hode for tall og hjerte for et viktig samfunnsoppdrag!

I Seksjon for økonomi ved Fakultet for helsevitenskap jobber det i dag 10 dyktige og engasjerte medarbeidere som har ansvaret for fakultetets budsjett og regnskap. Sammen forvalter de en budsjettramme på 500 millioner kroner og en prosjektportefølje på om ca 100 prosjekter. Totalt har fakultetet ca 600 ansatte som bidrar til en lærerik studiehverdag for rundt 6000 studenter.

Nå er det behov for en controller som vil koordinere økonomioppfølgingen innenfor sine ansvarsområder. Vi søker etter deg som kan behandle økonomisaker på fakultetsnivå, er faglig trygg, og som kan fungere som vårt økonomfaglige anker.

I rollen vil du ha god mulighet til å kunne påvirke og være delaktig i den løpende utviklingen av seksjonens rutiner og arbeidsmåter. Videre vil du bistå seksjonssjefen i koordineringen av arbeidsoppgavene som ligger til seksjonens ansvarsområde. Du vil samarbeide tett med kolleger i økonomiseksjonen og ledere ved fakultetet, og delta aktivt i det økonomifaglige miljøet på tvers av OsloMet.

Du vil få en spennende og variert arbeidshverdag, der dine arbeidsoppgaver i hovedsak vil være:

 • økonomi- og virksomhetsstyring ved fakultetet, herunder budsjettering, budsjettfordeling og rapportering
 • økonomisk veiledning og rådgiving
 • utarbeidelse og presentasjon av beslutningsgrunnlag til fakultetsledelsen og fakultetsstyret
 • bidra til videreutvikling og effektivisering innen fagområdet, som for eksempel videreutvikling av fakultetets fordelingsmodell
 • bidra i utviklingen av fakultetets arbeid med bidrags- og oppdragsvirksomhet
 • andre oppgaver kan være aktuelt, avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner

Hva ser vi etter i vår nye kollega?

Kvalifikasjonskrav:

I rollen som koordinerende controller må du ha økonomiutdanning på universitets- eller høgskolenivå, minimum bachelorgrad. Videre må du kunne vise til relevant erfaring og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for manglende formell utdanning. God økonomi- og regnskapsforståelse, samt kjennskap til økonomistyring og offentlig sektor er også et krav. Som økonom forventer vi at du har god systemforståelse, erfaring med bruk av ulike økonomisystemer og ferdigheter innen Excel på viderekommende nivå. Vi benytter både norsk og engelsk i arbeidshverdagen, så god fremstillingsevne på begge språk, både skriftlig og muntlig, er viktig.

Ønskede kvalifikasjoner:

Det er en fordel om du har god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren og erfaring fra rådgivnings- og veiledningsoppgaver. Vi benytter Agresso, så kjennskap til dette systemet vil være en fordel.

Personlig egenskaper:

For å lykkes i stillingen bør du være analytisk av natur, og evner å se helheten i økonomi- og virksomhetsstyring. Du trives med å ta initiativ og utvikle arbeidsoppgavene innen økonomifeltet, og har en nøyaktig, strukturert og resultatorientert tilnærming til arbeidsoppgavene dine. Da rollen innebærer å være en god samarbeidspartner for ledere og kollegaer som ikke har økonomifaglig bakgrunn, er det viktig at du er en motiverende veileder som evner å kommunisere godt.

Som koordinerende controller hos OsloMet, vil du få:

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet.
 • en jobb med mening i en samfunnsnyttig organisasjon. Vi står midt i en endringsreise, og du vil få store muligheter for å være med å påvirke oppgaver og arbeidsprosesser.
 • gode muligheter for faglig utvikling innenfor økonomistyring i UH-sektoren.
 • et godt arbeidsmiljø preget av stor grad av frihet under ansvar.
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • mulighet til å jobbe fra enten Oslo sentrum eller på Kjeller i Lillestrøm

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60-74, kr 553 500-714 000 pr. år eller 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, kr 471 300-615 000 pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess:

For å bli vurdert som søker, må du søke på stillingen via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og laste opp alle nødvendige dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemålet ditt

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert.

Ved et eventuelt intervju, må du fremvise originaler. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Andre opplysninger:

Hvis du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å kontakte:

 • Seniorrådgiver, Stefan André Johnsen, tlf. 67 23 67 75
 • Fakultetsdirektør, Linda T. Helgesen, tlf. 922 15 890

Søknadsfristen er 31.8.2022, og vi ser frem til å motta din søknad.

Ref: 22/04996

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS