LEDIG STILLING VED OSLOMET

Rådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO

Søknadsfrist: 14.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Senteret skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet fra barnehage til og med høgskole-/universitetsnivå i Norge. Senteret utvikler og tilbyr en rekke flerspråklige nettressurser, arrangerer kurs og konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT.

NAFO er tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet til å gjennomføre kompetanseutvikling for lærere som arbeider med nyankomne elever. NAFO søker derfor etter en ny medarbeider i en midlertidig stilling på 1 år som vil ha midlertidige arbeidsoppgaver knyttet til yrkesfag i videregående opplæring. Vi søker deg som har erfaring fra arbeid i yrkesfaglige studieretninger, fortrinnsvis helse- og oppvekstfag og fra arbeid med flerspråklige elever. Ønsket tiltredelse er 1. august 2021, og stillingen vil som nevnt ha varighet på 1 år fra oppstart.

Arbeidsoppgaver

• Utvikle læringsressurser og veiledningsmateriell for yrkesfag, primært helse- og oppvekstfag

• Arbeide med nettressurser

• Arbeide med kompetanseutvikling og veiledning

• Inngå i interne arbeidsgrupper

Vi ser etter deg som har

• Høgskole- universitetsutdanning, helst på masternivå, med flerkulturell pedagogikk, migrasjonspedagogikk, norsk som andrespråk eller tilsvarende i fagkretsen

• Erfaring fra yrkesfaglige utdanningsprogram, fortrinnsvis fra helse- og oppvekstfag

• God kjennskap til læreplaner og regelverk

• Erfaring fra arbeid med flerspråklige elever

• God kunnskap om regelverk og læreplaner

• Dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid• God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Du bør ha

• Erfaring fra arbeid med elever med kort botid i Norge

• Erfaring fra arbeid med nettressurser

• Gode digitale ferdigheter

• Erfaring med å lede prosjekter, drive pedagogisk utviklingsarbeid og holde forelesninger, i tillegg til å skrive ulike saksframstillinger/rapporter

Vi kan tilby deg

• muligheter for faglig utvikling

• et kreativt og utviklende arbeidsmiljø• låne- og pensjonsvilkår i Statens Pensjonskasse

• fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med:

• senterleder Sigrun Aamodt, telefon 415 74 785

• nestleder Dag Fjæstad, telefon 980 51 890

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, som tilsvarer 451 700 – 597 000 per år. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/04418

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS