LEDIG STILLING VED OSLOMET

Rådgiver / seniorrådgiver innen programplanarbeid - Fakultet for helsevitenskap

Søknadsfrist: 19.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, søker to medarbeidere til stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen programplanarbeid. Den ene stillingen er fast og den andre er en midlertidig stilling med varighet på to år. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgavene som ligger til stillingene er saksbehandling og støtte til programplanarbeid og oppfølging av studieporteføljen ved Fakultet for helsevitenskap. Stillingene inngår i team programplaner som i dag består av 5 ansatte med faglig ledelse av en teamleder. Stillingene vil være tilknyttet et av de studieadministrative kontorene med kontorsjef som nærmeste personalleder. Team programplaners arbeidsområde omfatter saksbehandlerstøtte til ulike studierelaterte saker som etablering av studier, utvikling og revidering av program – og emneplaner i et tett samarbeid med fagmiljøene. I tillegg har teamet arbeidsoppgaver innenfor høringer og andre utredningsoppgaver, oppfølging av rapport og planer, samt utdanningskvalitetsarbeid ved fakultetet. Den som ansettes vil kunne jobbe innenfor hele spekteret av teamets oppgaver. Arbeidet krever stor grad av samarbeid og koordinering innad i teamet og med faglige ansatte, samt fakultetets pro-dekaner innenfor utdanningsfeltet.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • bistå i revidering av programplaner, samt ha det administrative ansvaret for utvikling og etablering av nye studier og programplaner
 • registrere og vedlikeholde program- og emneplaner, inkludert arbeid i emneplanlegging på nett (EPN) – databehandler verktøy
 • bistå i arbeidet med utvikling og vedlikehold av nettsider som profilerer fakultetets studietilbud
 • sekretæroppgaver til utvalg og utviklingsprosjekter
 • organisere og administrere prosjekter
 • utføre utrednings- og analyseoppgaver og høringssvar for fakultetet
 • arbeidsoppgaver relatert til oppfølging av kvalitetsarbeidet ved fakultetet
 • koordinere og utvikle etter- og videreutdanningsaktiviteten (EVU) ved fakultet

Den som ansettes må være innstilt på å også få andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde.

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning fra høgskole/universitet på minimum bachelornivå
 • erfaring med programplanarbeid og/eller kvalitetssikringsarbeid
 • god kjennskap til lovverk tilknyttet UH-sektoren
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

For ansettelse som rådgiver kreves det universitets- eller høgskoleutdanning, minst bachelorgrad, samt relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

For ansettelse som seniorrådgiver kreves det universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad. Videre kreves lang og relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra utdanningskvalitets- eller studieadministrativt arbeid fra universitetets- og høgskolesektoren
 • erfaring med prosjektarbeid
 • erfaring med utvikling og utredningsarbeid

Vi ønsker deg som

 • har svært gode samarbeidsevner
 • er fleksibel og tilpasningsdyktig
 • kan arbeide selvstendig, planlegge og overholde tidsfrister
 • har evne til å tenke nytt og finne løsninger
 • takler høyt arbeidspress og mange ulike arbeidsoppgaver
 • har gode analytiske evner, og lyst og drivkraft til å holde i komplekse prosesser og prosjekter

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • spennende og varierte arbeidsoppgaver med muligheter for faglig utvikling
 • et positivt, hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, dvs. kroner 451 700-597 000 pr. år/ 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 535 200-694 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknad

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”Søk på stillingen”. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål, og evt. gi tilgang til vitnemålsportalen. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du mer informasjon kan du gjerne kontakte:

Søknadsfrist: 19. mai 2021

Ref: 21/01367

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS