LEDIG STILLING VED OSLOMET

Professor innen samfunnsvitenskapelig pandemiforskning

Søknadsfrist: 07.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Om stillingen

Ved senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) opprettes det nå en 100% stilling som professor i samfunnsvitenskapelig pandemiforskning. Den som tilsettes skal, blant annet, lede en satsing ved OsloMet innen pandemiforskning frem til 31.12.24. I løpet av denne perioden vil den som ansettes også måtte være en pådriver for å søke eksterne midler, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om senteret (SVA)

SVA er et senter for oppdragsforskning og forskere som ansettes skal i utgangspunktet være eksternt finansiert. Den som ansettes må ha utstrakt erfaring med prosjektakkvisisjon og prosjektledelse og være forberedt på aktiv oppdragsforskning, også innen andre samfunnsvitenskapelige områder.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Faglig drift og ledelse av det nye fagmiljøet i pandemistudier ved OsloMet - PANBRIDGE
 • Drive egen, fremragende forskning i pandemistudier
 • Forskningen skal (hovedsakelig) være eksternfinansiert av Norges Forskningsråd og/eller midler fra det Europeiske Forskningsområdet (Horisont Europa, EØS-midler, med mer) med det særlig fokus på toppforskningsprogram som FRIPRO, ERC og MSCA
 • Den tilsatte vil stå til disposisjon for relevant undervisning og veiledning ved aktuelle enheter ved OsloMet
 • Være bindeledd mellom pandemi- og ulikhetsstudier internt på OsloMet, men særlig være et bindeledd mot eksterne akademiske og politiske fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

Kvalifiserte søkere må ha

 • doktorgrad (eller tilsvarende kompetanse) i pandemistudier i fag som demografi, historie eller epidemiologi
 • erfaring med og suksess i å hente inn eksterne forskningsmidler i Norge og internasjonalt
 • erfaring med å veilede nasjonale og internasjonale master- og doktorgradsstudenter, samt post-doktorer
 • erfaring fra organisering av tverrfaglig samarbeid og med å gjøre forskning om til politikk på pandemiberedskapsfeltet nasjonalt og internasjonalt
 • fremragende nasjonal og internasjonal formidling av forskning, også til målgrupper utenfor akademia og ekspertgrupper
 • gjennomført kurs i universitets- og høyskolepedagogikk
 • særdeles god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Personlige egenskaper blir vektlagt i vurderingen, og søker må:

 • arbeide selvstendig, strukturert, målrettet og ha stor arbeidskapasitet
 • ha høye ambisjoner om å levere fremragende forskning (og sannsynliggjøre dette gjennom omfattende publiseringserfaring fra ledende tidsskrifter internasjonalt)
 • ha evne til å inspirere, engasjere og samarbeide på tvers av fag og fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • være initiativrik og ha god gjennomføringsevne
 • være omgjengelig, raus og inkluderende

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på søkerens samlede vitenskapelige produksjon.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med en oversikt, inklusive ph.d.-avhandlingen din
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse, inkludert profileringsdokument

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Elsbet Vestvatn: [email protected]

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved senteret og søknader som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vi tilbyr

 • en spennende stilling på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig videreutvikling i et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med engasjerte kollegaer
 • muligheten til å bidra i et forskningsfelt i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø preget av autonomi og gjensidig forpliktelser
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som professor i kode 1013, lønnstrinn 75-84 det vil si kroner 708 900 – 910 000 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/03576

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS