LEDIG STILLING VED OSLOMET

Professor / førsteamanuensis i prosjektledelse i infrastrukturprosjekter

Søknadsfrist: 31.08.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Ved Institutt for bygg- og energiteknikk er det ledig stilling i 100% fast stilling som professor i prosjektledelse innenfor infrastrukturprosjekter med ønsket startdato for ansettelse fra og med 01.08.2022. Instituttet videreutvikler sin studieportefølje og har planer om å styrke sitt fagmiljø innen byggteknikk. Vi søker en innovativ, kreativ og ansvarsfull kandidat som evner å bidra til undervisning, forskning og utvikling innen bygg- og infrastrukturteknikk. Kandidaten skal lede forskning og utdanning innen planlegging og ledelse av infrastrukturprosjekter med fokus på transportsystemer (vei og jernbane). Kandidaten skal også samarbeide med instituttets faggrupper (Konstruksjonsteknikk, Prosessledelse og digitalisering, og Samferdsel, Infrastruktur og byutvikling) for å gjennomføre tverrfaglige aktiviteter.

Les mer om våre forskergrupper Samferdsel, Infrastruktur og byutvikling og Prosessledelse og digitalisering.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • ha en sentral rolle i forskning og formidling av forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • spille en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger innen smart infrastruktur og nært beslektede felt
 • undervisning i planlegging og ledelse av transportinfrastrukturprosjekter og relaterte emner
 • veiledning av studenter på bachelor-, master- og ph.d.-nivå
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • ha kontakt med yrkesfeltet
 • initiere og gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • professorkompetanse innenfor prosjektledelse i infrastrukturprosjekter
 • PhD i prosjektledelse, bygg, vei- og jernbaneteknikk eller nært beslektede felt
 • Dokumentert forskningskompetanse og publisering innen ett flere av følgende områder:

- planleggingsprosess for transport/infrastrukturprosjekter

- kontraktstyring

- byggeproduktivitet

- bruk av digitalisering i infrastrukturprosjekter

 • erfaring med nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • erfaring med ledelse av forskningsprosjekter
 • erfaring med faglig ledelse innen akademia

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. Kurs tilbys på OsloMet.

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vil bli lagt vekt på

 • omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene tillegges stor vekt.
 • bred erfaring fra undervisning og veiledning fortrinnsvis på master og ph.d.-nivå
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • forskningsmetodisk bredde
 • evne til å søke om og sikre ekstern finansiering
 • erfaring med norske offentlige anskaffelser og finansieringsprosesser vil være en fordel
 • erfaring med front-end engineering

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap og er opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • Arbeidssted i sentrum av Oslo med et omfattende kulturtilbud

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013, lønnstrinn 75 – 84 det vil si kroner 715 900 – 919 700 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komite.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • opptil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument
 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen – denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid
 • annen relevant dokumentasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt: [email protected]

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5.

Søknadsfrist: 08.31.2022

Ref: 21/10269

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS