LEDIG STILLING VED OSLOMET

Professor / dosent i organisasjon og ledelse

Søknadsfrist: 01.02.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en 100 % fast stilling som professor/dosent innenfor ledelse og/eller veiledning og/eller organisasjonsutvikling, med ansettelse 01.08.2021.

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 115 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videreutdanningskurs. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid og har en sentral beliggenhet i Oslo.

Les mer om fakultetet og instituttet her og les mer om våre forskergrupper her.

Arbeidsoppgaver:

 • initiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid
 • være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • spille en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. ph.d.-nivå, og følge opp studenter i praksis
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger innenfor barnehagefeltet.

Kvalifikasjonskrav:

 • professor- eller dosentkompetanse innenfor feltet ledelse, organisasjonsledelse, utdanningsledelse, eller tilsvarende
 • Søkere som søker dosentstilling, må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.
 • Søkere som søker professorstilling, må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse. Kriterier for vurdering av slik kompetanse fremgår av.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk, må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.
 • Dersom det ikke melder seg søkere med relevant professor- eller dosentkompetanse, kan det blir aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor/dosent, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og lede prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring fra undervisning og veiledning på alle nivå (bachelor-, master-, og ph.d.-nivå)
 • erfaring med å drive og lede utviklingsprosesser
 • pedagogiske evner, med særlig vekt på studentaktive og digitale læringsformer
 • erfaring med faglig ledelse
 • faglig engasjement og interesse for profesjonen
 • god digital kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess:Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Innen søknadsfristen må følgende dokumenter lastes opp:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • for professorer: inntil 10 vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse
 • for dosenter: inntil 10 vitenskapelige og andre relevante arbeider av høy kvalitet og en oversikt over disse
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt:Ingrid Andvin Tsolakis [email protected]

Vi tilbyr deg:

 • interessante og utfordrende oppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk, som professor i kode 1013 og dosent i kode 1532 i lønnstrinn 75 – 84, dvs frakr 708 000,- til kr 910 000,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 20/11373

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS