LEDIG STILLING VED OSLOMET

Ph.d.- stipendiat innen operasjonssykepleie

Søknadsfrist: 23.01.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV) Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet Operasjonssykepleie.

Stillingen har en varighet på fire år, med 25 % undervisningsplikt. Det ønskes snarlig tiltredelse i 2022.

Forskningsområde

Studien skal knyttes opp til faget operasjonssykepleie som forskningsområde. Formålet med studien er å sammenstille forskning knyttet til pasientsikkerhetskultur og uønskede hendelser i helsetjenesten, samt utforske helsepersonells og pasienters erfaringer og perspektiver med pasientsikkerhet og uønskede hendelser. Utforskingen med intervjuer vil knyttes til kirurgisk behandling i operasjonsavdelinger i norske sykehus, og brukerne vil involveres gjennom flere faser i prosjektet. Utfordringsbildet i dag er at pasientskader er et stort nasjonal og globalt problem. Visjonen i Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023) er en trygg og sikker helse -og omsorgstjeneste, og aktuell forskning vil bidra til å identifisere og spre oppdatert kunnskap om pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur som en del av samfunnsoppdraget handlingsplanen angir.

Les mer om våre forskergrupper her.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad (120 stp/ECTS) med innretning mot operasjonssykepleie, klinisk sykepleie eller tilsvarende, se FoU sine sider for mer informasjon
 • kunnskap om og erfaring med pasientsikkerhetsarbeid i operasjonsavdelinger
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Det er en fordel at du har

 • erfaring med bruk av kvalitative tilnærminger i forskning
 • erfaring med bruk av systematisk oversikt som metode
 • kunnskap om pasientsikkerhetskultur
 • erfaring med publisering av vitenskapelige artikler
 • erfaring med og interesse for forskning

Vilkår

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier

Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Ønskede egenskaper

 • evne til å kommunisere effektivt i teamet på operasjonsstuen
 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert, systematisk og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement
 • kunne gjennomføre arbeider innen tidsfrister

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • et godt arbeidsmiljø med god delekultur
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • arbeidssted sentralt i Oslo, som har mange kulturtilbud

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 491.200 per år som startlønn.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «Logg inn og søk stillingen».

I søknaden skal det framgå begrunnelse på hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV, vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges
 • liste over eventuelle egne publikasjoner
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave (og eventuelle andre vitenskapelige arbeider du ønsker skal bli vurdert)
 • navn og kontaktopplysninger for minst to referanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Nærmere opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen og studien kan du kontakte:

Søknadsfrist: 23.01.2022

Ref: 21/12408

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS