LEDIG STILLING VED OSLOMET

Ph.d.- stipendiat innen helsesykepleie, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Søknadsfrist: 28.01.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ph.d.- stipendiat innen helsesykepleie, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Ved Fakultet for helsevitenskap (HV) Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet helsesykepleie. Fagmiljøet og organisasjonen har påbegynt et spennende arbeid knyttet til endringer i utdanning og utvikling av helsesykepleierfaget. Det er ønskelig med en stipendiatstilling som skal bidra til økt kunnskapsbasert praksis inne i helsestasjonstjenesten.

Stipendiatperioden er på 4 år med undervisningsplikt. Ønsket tiltredelse er april 2022.

Forskningsområde/arbeidsområde

Helsestasjonstjenesten har som mål å gi et tilbud til alle barn mellom 0-5 år i Norge. Helsestasjonene har derfor en unik mulighet til å bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse. I samarbeid med stipendiaten ønsker vi å utvikle en prosjektbeskrivelse som benytter både kvantitative og kvalitative metoder for å kartlegge hvordan ulike sider av helsestasjonstjenesten bidrar til å utjevne sosial ulikhet hos barn mellom 0-5 år og deres familier.

Les mer om våre forskergrupper her.

Kvalifikasjonskrav

 • videreutdanning i helsesykepleie
 • mastergrad i helsesykepleie (120 stp/ECTS) eller tilsvarende utdanning, se FoU sine sider for mer informasjon
 • har gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk, samt engelsk

Det er en fordel at du har

 • bred erfaring som helsesykepleier
 • erfaring med undervisning og/eller veiledning av studenter i praksis på høgskole-/universitetsnivå
 • deltatt i forskningsprosjekter
 • har fagfelle vurderte publiseringer

Ønskede egenskaper

 • vi ønsker deg som er nytenkende, faglig engasjert og som er opptatt av å utvikle og løfte helsesykepleiefaget
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert, systematisk og målrettet
 • kunne gjennomføre arbeider innen tidsfrister

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • arbeidssted sentralt i Oslo, som har mange kulturtilbud

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 491.200,- per år som startlønn.

Vilkår

 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «Logg inn og søk stillingen».

I søknaden skal det framgå begrunnelse på hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV, vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges
 • liste over eventuelle egne publikasjoner
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave (og eventuelle andre vitenskapelige arbeider du ønsker skal bli vurdert)
 • navn og kontaktopplysninger for minst to referanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • studieleder Victoria Telle Hjellset, e-post: [email protected] ,telefon +47 67 23 63 40, el. + 47 932 00 105
 • for spørsmål av administrativ karakter, kontakt Ann-Kathrin Grønstad, e-post: [email protected]
 • for spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt [email protected]

Søknadsfrist: 28.01.2022

Ref: 21/12423

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS