LEDIG STILLING VED OSLOMET

Ph.d.- stipendiat innen barnesykepleie

Søknadsfrist: 15.02.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV) Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet barnesykepleie.

Stillingen har en varighet på tre år i 100 % stilling, og det ønskes snarlig tiltredelse i 2022.

Forskningsområde

Studien skal knyttes opp til faget barnesykepleie som forskningsområde. Studien skal sette søkelys på barn med livsløpssykdom og/eller kortere forventet levetid som er i aktiv behandling, pleie og omsorg. Hensikten er blant annet å utforske familiers og/eller helsepersonells opplevelser, utfordringer og mekanismer eller ulike sider ved slike forløp i spesialisthelsetjenesten. Studien bør involvere oppfølging av barnets og/eller familiens symptomer og/eller opplevelser. Eventuelt også tiltak eller program som kan bidra til bedre livskvalitet og håndtering av barnets tilstand knyttet til omsorgspersonene og helsepersonellet. Studien kan med fordel involvere kirurgisk behandling/oppfølging eller overganger mellom ulike spesialiteter og nivåer i helsetjenesten.

Les mer om våre forskergrupper her.

Kvalifikasjonskrav

 • videreutdanning i barnesykepleie
 • mastergrad i barnesykepleie (120 stp/ECTS), se FoU sine sider for mer informasjon
 • relevant erfaring fra arbeid med barn (0-18 år) og deres familier
 • kunnskap om lindrende symptombehandling hos barn og unge
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra arbeid med alvorlig syke barn og deres familier
 • erfaring med publisering av vitenskapelige artikler
 • erfaring med forskning

Ønskede egenskaper

 • evne til å kommunisere med barn i ulike aldersgrupper og med deres familier
 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert, systematisk og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement
 • kunne gjennomføre arbeider innen tidsfrister

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • et godt arbeidsmiljø med god delekultur
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • arbeidssted sentralt i Oslo, som har mange kulturtilbud

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 491.200 per år som startlønn.

Vilkår

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterierEndelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». I søknaden skal det framgå begrunnelse på hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV, vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges
 • liste over eventuelle egne publikasjoner
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave (og eventuelle andre vitenskapelige arbeider du ønsker skal bli vurdert)
 • forslag til prosjektide som fyller kriteriene under avsnittet «Forskningsområde» (max 1000 ord)
 • navn og kontaktopplysninger for minst to referanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen og studien kan du kontakte:

Søknadsfrist: 15.02.2022

Ref: 21/12440

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS