LEDIG STILLING VED OSLOMET

Ph.D. stipendiat i galenisk farmasi

Søknadsfrist: 24.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelige helsefag har ledig en 3-årig åremålsstilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen «Sykdom og miljøpåvirkning». Tentativ oppstartsdato er satt til 1. oktober 2021, men avtales nærmere ved ansettelse.

Det er mulighet for inntil 4 års periode med 25% pliktarbeid avhengig av faglige, språklige og pedagogiske kvalifikasjoner til søker. Dette vil bli avgjort ved ansettelse.

Forskningsområde

Forskningsgruppa vår fokuserer blant annet på formulering og utvikling av legemidler ved bruk av nanoteknologi, og stipendiaten vil jobbe med å utvikle et trygt og effektivt nanopartikulært legemiddel inneholdende lacritin til bruk mot tørre øyne. Lacritin er et protein som fins naturlig i tårer, hvor det blant annet bidrar til å forhindre uttørring av øynene. Nanopartiklene kan bla. føre til at lacritin sin oppholdstid på øyet, forlenges. Kort oppholdstid er et kjent problem ved levering av legemidler til øyet.

Prosjektet går ut på å fremstille og karakterisere nanopartikler inneholdende lacritin. Dette inkluderer også monitorering av lacritin sin følsomme tre-dimensjonale struktur, og å undersøke den biologiske effekten av systemet ved hjelp av hornhinne-celler. Deler av forskningen vil bli utført i samarbeid med Oslo Universitetssykehus.

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • en mastergrad (120 stp./ECTS) i – fortrinnsvis farmasi, men kandidater med mastergrad i annet relevant naturvitenskapelig helsefag, som bioteknologi, molekylær biologi eller bionanoteknologi, kan også bli vurdert
 • erfaring med nanopartikulære formuleringer, proteinstabilitet eller forsøk som involverer humane cellekulturer
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har engelsk som morsmål må dokumentere språkferdigheter ved hjelp av en offisiell språktest (gjelder ikke søkere fra nordiske land). Følgende tester anses som gyldig dokumentasjon: TOEFL, IELTS (akademisk versjon), Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Du må ha testresultater som nevnt under eller bedre.- TOEFL: 600 (papirbasert test), 92 (Internetbasert test)- IELTS: 6.5, hvorav ingen av delene er scoret lavere enn 5.5- CAE/CPE: Karakter B eller A

Det er en fordel at du har:

 • skrevet masteroppgaven/hovedfagsoppgaven innen fagområdet galenisk farmasi eller annet relevant fagområde
 • erfaring med publisering av akademiske artikler og deltakelse på internasjonale møter/konferanser
 • erfaring med undervisning innenfor galenisk farmasi eller annet relevant fagområde

Vilkår

 • Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se OsloMet sine nettsider for informasjon om kriterier for opptak.
 • Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

Ønskede egenskaper

 • trives med lab. arbeid, er utholdende og har høy gjennomføringsevne
 • planlegger og gjennomfører eksperimenter nøyaktig, selvstendig og etterrettelig
 • leter etter nye muligheter og innovative løsninger på eget initiativ

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en tverrfaglig forskningsgruppe med mulighet for internasjonalt samarbeid
 • en arbeidsplass i utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 482.200,- per år som startlønn.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Søk på stilling”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Informasjon om dokumentasjon finnes på Nokut hjemmeside
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeider (maks 5)
 • eventuelt liste over egne publikasjoner
 • eventuelt dokumentasjon på engelskferdigheter

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 24. mai 2021

Ref: 21/04315

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stilling

Powered by Labrador CMS