Spennende jobbmulighet ved Senter for Nettverk for Personlighetsforstyrrelse ved Oslo universitetssykehus!

PhD stipendiat -  forskergruppen Personlighetspsykiatri

Søknadsfrist: 10.03.2024

Oslo universitetssykehus

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Nettverk for Personlighetsforstyrrelser er et tverr-regionalt klinisk forskningssamarbeid mellom behandlingsenheter i spesialisthelsetjenesten som tilbyr behandling for personer med personlighetsforstyrrelse og relaterte personlighetsvansker. Det er et veletablert samarbeid som danner grunnlag for et kvalitetsregister/anonymisert forskningsdatabase. Forskning i Nettverket tilknyttes forskergruppe Personlighetspsykiatri. Les mer om forskergruppen, publikasjoner, prosjekter og medlemmer her. 

Senter for Nettverk for Personlighetsforstyrrelse og forskergruppen Personlighetspsykiatri er organisert under Oslo Universitetssykehus, Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet (KPHA), Seksjon for Personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Seksjonen har også vært utgangspunktet for Nasjonal Kompetansetjeneste Personlighetspsykiatri og et arnested for et rikt klinisk fag og forskningsmiljø innen feltet personlighetsforstyrrelser (behandlingsimplementering, systematisk diagnostikk). 

Vi lyser nå ut en PhD stilling for forskningsprosjektet «Clinical Utility of Personality Disorder Treatment (The TREATPD Study)» som finansieres av Helse Sør-Øst (HSØ) fra 2024. Prosjektet skal undersøke betydningen av ulike behandlingstilnærminger i behandling av personer med personlighetsforstyrrelse. Det er en kvantitativ, longitudinell undersøkelse basert på allerede innsamlede data fra kvalitetsregistret (pasienter behandlet i periode 2017-2023, N>1500). Prosjektbeskrivelse kan fås ved å kontakte prosjektleder/Seksjonsoverlege Elfrida Hartveit Kvarstein. Stillingen er innvilget av HSØ som 100% over tre år, muligheter for 50% over 6 år kan diskuteres. 

Kandidaten vil være tilknyttet KPHA samlokalisert med prosjektleder Elfrida Hartveit Kvarstein og leder av Nettverk for Personlighetsforstyrrelser Geir Pedersen. Kandidatens arbeidsmiljø vil inkludere forskere ved Seksjon for behandlingsforskning og jevnlig kontakt med kliniske miljø vil vektlegges. Fysisk tilholdssted er for tiden ved Seksjon for Personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker (Ullevål sykehusområde).

 Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Opptak og gjennomføring av PhD program ved UiO
 • Kvalifisering i øvrig relevante statistiske metoder
 • Litteratursøk på personlighetsforstyrrelser/behandlingsmetoder/nytteverdi
 • Fullføre tre artikler med PhD kandidat som førsteforfatter. Dataanalyser og artikkelskriving skal gjennomføres i løpende dialog med forskningsveileder, annen aktuell forskningskompetanse og avtalte medforfattere
 • Deltagelse i forskergruppe Personlighetspsykiatri
 • Deltagelse på samarbeidsmøter innen Nettverk for Personlighetsforstyrrelser
 • Medansvar for seminarer for klinikere innen Nettverk for Personlighetsforstyrrelser (holdes ved OUS, digitalt eller ved lokale enheter)

Kvalifikasjoner

 • Tilfredsstille UiO krav for opptak til PhD
 • Utdanning på masternivå innen helse- eller sosialfag fra universitet eller høyskole
 • Autorisasjon som helsepersonell er ønskelig
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Søkere som har erfaring med kvantitative data analyser, vitenskapelig skriving, og klinisk erfaring og kvalifikasjoner i terapeutisk arbeid med pasienter med personlighetsforstyrrelse vil ha en fordel i gjennomføringen av dette prosjektet.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Interesse for kliniske problemstillinger
 • Interesse for tverrfaglig dialog og brukermedvirkning
 • Glad i å formulere seg skriftlig
 • Selvstendig, systematisk og strukturert
 • Analytisk, reflekterende og åpen for diskusjon
 • Arbeidsom og effektiv
 • Dokumentert gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Et godt gjennomførbart forskningsprosjekt med ferdig innsamlede data
 • En gjennomtenkt tidsplan for prosjektet med regelmessig forskningsveiledning
 • God kontakt med kliniske fagmiljø og forskningsmiljø innen fagfeltet
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

Webcruiter-ID: 4765459094

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

 • Elfrida Hartveit Kvarstein (Seksjonsoverlege), 91109159
 • Trond Haakon Noddeland (Avdelingsleder), 98207585
Powered by Labrador CMS