Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent (Arkeologisk seksjon)

Søknadsfrist 08.04.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Arkeologisk seksjon lyser ut en midlertidig 50 % stilling som vitenskapelig assistent (SKO 1020) over 2 år i prosjektet Mennesker og planter – Nordens plantetradisjoner i fortid og fremtid, et NFR SAMKUL-finansiert forskningssamarbeid mellom Kulturhistorisk museum (KHM) og Naturhistorisk Museum (NHM).

I prosjektet skal ikonografisk, runologisk og arkeobotanisk materiale fra middelaldersamlingen til KHM dokumenteres etter botanisk klassifiseringssystem og samles i en egen database for videre forskning på menneskers bruk av og kunnskap om planter i vikingtid og middelalder. Stillingen er tilegnet systematisering av arkeobotaniske data fra utgravingsrapporter, samt klassifisering og registrering av ikonografisk materiale og runeinnskrifter for prosjektets database. Den vitenskapelige assistenten vil både jobbe selvstendig og i samarbeid med prosjektets medlemmer.

Arbeidsstedet vil være i KHMs magasiner og arkiv i sentrum og på Økern.

Les mer om prosjektet her:

https://www.nhm.uio.no/english/research/projects/people-and-plants/index.html

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått mastergrad, eller tilsvarende, innen arkeologi, arkeobotanikk, botanikk, kunsthistorie eller annet relevant fag
 • Tverrfaglig erfaring
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og et skandinavisk språk
 • Gode digitale ferdigher, må ha kjennskap til oppbygning av databaser

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og positiv innstilling

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 449 400,- til kr 480 600,- avhengig av kompetanse, i stilling som vitenskapelig assistent (SKO 1020)
 • Et profesjonelt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen, kvalifikasjoner)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og relevant faglig arbeid)
 • En kort beskrivelse (maks én side) av søkerens tverrfaglige erfaring, på engelsk om søknaden er på et skandinavisk språk og på et skandinavisk språk om søknaden er på engelsk
 • Relevante vitenmål og attester
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen