Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor - Seksjon for farmasøytisk kjemi

Søknadsfrist: 26.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet

i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.

Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har ledig en 100% midlertidig stilling som universitetslektor ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for farmasøytisk kjemi. Stillingen er et vikariat for et år med tiltredelse fra 01.01.2020.

Mer om stillingen

Seksjon for farmasøytisk kjemi består av fagområdene legemiddelkjemi, legemiddelanalyse og farmakognosi, og har undervisning innen generell kjemi, organisk kjemi, biokjemi, legemiddelkjemi, legemiddel- og bioanalyse og farmakognosi.

Undervisningen ved Farmasøytisk institutt er knyttet til gradene master i farmasi og ph.d. Utdanningen tar sikte på å forberede til yrker med varierte oppgaver innen apotek, sykehus, farmasøytisk industri, offentlig forvaltning innen legemiddelområdet, undervisning og forskning.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil primært være knyttet til undervisningen i farmakognosi, samt farmasøytisk-kjemiske basalemner.

 • Veiledning og undervisning i laboratoriekurs, herunder retting og godkjenning av rapporter
 • Kollokvieundervisning
 • Veiledning og retting av prosjektoppgaver i farmakognosi
 • Forelesninger
 • Eksamensarbeid
 • Undervisning og veiledning av masterstudenter ved farmakognosi

Undervisningen vil i hovedsak være i emnene Forskningsforberedende kurs i farmakognosi og legemiddelkjemi (FRM4030), Farmasøytisk rettet biokjemi (FARM1150), Farmasøytisk kjemi (FARM1100), Farmakognosi (FARM3100) og Farmasøytisk rettet organisk kjemi (FARM1130). Stillingsinnehaveren må kunne delta i undervisning, eksamensarbeid og administrasjon på alle nivå innenfor de aktuelle emnene.

Kvalifikasjonskrav

 • Den som tilsettes må ha utdannelse på minimum mastergradsnivå eller tilsvarende (f.eks. sivilingeniør) innen farmasi, kjemi eller tilgrensende fagfelt
 • Undervisningserfaring, veiledningserfaring av studenter og pedagogisk kompetanse er en fordel
 • Undervisningsspråket er norsk (skandinavisk), så gode evner i norsk (skandinavisk) muntlig og skriftlig er en forutsetning

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen. I henhold til gjeldende regler for tilsetting i universitetslektorstilling vil søkerne vurderes ut fra dokumentert undervisningserfaring, pedagogiske kvalifikasjoner, faglige kvalifikasjoner, administrativ kompetanse og personlig egnethet.

Det forutsettes at den som tilsettes har sin daglige arbeidsplass ved Farmasøytisk institutt.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 464 000 til kr. 667 200 avhengig av kompetanse, i stilling som Universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV
 • En dokumentert oversikt over undervisningserfaring, og andre kvalifikasjoner som man vil ha vurdert
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, epostadresse og telefonnummer)

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger kontakt:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected], telefon: 22851606.

Søk stillingen