Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker 1108 (evt. forsker 1109)

Søknadsfrist: 10.06.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig midlertidig stilling som forsker 1108. For kvalifiserte personer vil forsker 1109 være aktuelt. Stillingen har en varighet på tre år, og oppstart fra 1. august 2019 er ønskelig.

Denne kunngjøringen er knyttet til evaluering av forsøk med primærhelseteam (https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/forsoksordninger-og-prosjekter/primaerhelseteam-pilotprosjekt) som UiO utfører på oppdrag fra Helsedirektoratet. Forsøket innebærer at team av fastleger og sykepleiere skal sørge for samhandling og kontinuitet i behandlingen av prioriterte pasientgrupper. Teamene ledes av fastleger. Formålet er å bidra til at pasientene får bedre helse gjennom bedre behandling samtidig som ressursbruken i spesialisthelsetjenesten blir mindre enn den ellers ville blitt.

Avdelingen har omfattende forskningsvirksomhet innen organisering og finansiering av helsesektoren og er ansvarlig for undervisning på ph.d.-nivå, har et bachelorprogram i helseledelse og helseøkonomi, og to engelskspråklige masterprogrammer (Master in Health Management, Policy and Health Economics og European Master in Health Economics and Management).

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi sitt engasjement i evalueringen medfører at det er behov for ressurser i evalueringen. Forskerens oppgaver vil særlig være knyttet til tilrettelegging, beskrivelser og analyser av registerdata, men også til andre faglige oppgaver knyttet til evalueringen. Det er også ønskelig at forskeren i noen grad tar del i avdelingens undervisningsvirksomhet. Omfang og tema vil avtales nærmere med aktuell person.

Dette evalueringsprosjektet vil gjøre bruk av unike data med betydelig forskningspotensiale. Prosjektledelsen vil arbeide for at arbeidet kan videreføres til doktorgradsarbeid dersom gjensidig interesse og finansiering er til stede.

Kvalifikasjonskrav

Aktuelle kandidater må ha mastergrad i samfunnsøkonomi, helseledelse og helseøkonomi eller andre fagkombinasjoner som er aktuelle for forskningen som stillingen innebærer. Årets kandidater er velkomne til å søke. Det må dokumenteres solid kunnskap i kvantitative metoder samt anvendelse av metodene i arbeid med data. Erfaring med registerdata vil bli tillagt vekt. Det kreves meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på engelsk og norsk.

For å søke forsker 1109 må man ha norsk eller utenlandsk doktorgrad i relevante fagområder som nevnt over.

Personlige egenskaper

Aktuelle kandidater må kunne arbeide nøyaktig og selvstendig og kunne samarbeide i et flerfaglig forskningsmiljø. Fleksibilitet, entusiasme og høy arbeidskapasitet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Stilling i ledende forskningsmiljø innen helseøkonomi og helseledelse
 • Lønn fra kr 449 400 til kr 505 800 avhengig av kompetanse, i stilling som forsker (stillingskode 1108)
 • Lønn fra kr 515 200 til kr 586 500 avhengig av kompetanse, i stilling som forsker (stillingskode 1109 - krever oppnådd doktorgrad)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning og ambisjoner)
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste samt inntil 3 publikasjoner som søkeren vil skal vurderes spesielt
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tittel, tilknytning til søker, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søkere vil også kunne bli bedt om å gi en muntlig presentasjon.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Professor Tor Iversen, e-post: [email protected]
 • Personalrådgiver Susan Rockwell (ved spørsmål om registrering av søknad), tlf: +47 22850507

Søk på stillingen