Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

JURIST (seniorrådgiver) til Avdeling for forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 18.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for forskningsadministrasjon har et overordnet ansvar for sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper. Sentrale oppgaver for avdelingen vil blant annet være knyttet til eksternfinansiering av forskning og innovasjon, herunder fra EUs rammeprogram Horisont 2020, oppfølging av UiOs institusjonelle og internasjonale samarbeidspartnere og avtaleverk, forskningsetikk, forskerutdanning, forskningsinfrastruktur, åpen vitenskap, innovasjon og entrepenørskap innen forskning og blant studenter, forskningslederprogammet og sekretariatsoppgaver for relevante utvalg, forum og nettverk.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

I Avdeling for forskningsadministrasjon har vi nå ledig en stilling for jurist. Juristen vil bli en del av avdelingens team for juridiske tjenester: https://www.uio.no/om/organisasjon/los/fadm/juridisk-gruppe/

Hos oss vil du få et stort spenn i arbeidsoppgaver, bred kontaktflate mot UiOs enheter og eksterne samarbeidspartnere. Mulighetene for faglig utvikling er store.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå de ulike fakultet og institutter med utarbeidelse og forhandling av kontrakter i eksternt finansierte prosjekter. Dette innebærer forhandlinger med næringsliv og offentlige aktører, blant annet knyttet til spørsmål om sikring av UiOs immaterielle rettigheter samt kontakt med UiOs kommersialiseringsselskap Inven2 AS
 • Bistå med utarbeidelse av internasjonale samarbeidsavtaler
 • Annen juridisk rådgivning til institutter og fakulteter innen avdelingens ansvarsområder
 • Generell juridisk rådgivning til UiOs ledelse og støtteenheter innen avdelingens ansvarsområder
 • Utviklingsarbeid, intern kursvirksomhet og kompetansebygging

Kvalifikasjonskrav

 • Master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen med gode resultater
 • Relevant arbeidserfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med arbeidserfaring fra offentlig forvaltning, kontraktsarbeid og/eller personvern.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Liker å jobbe med sammensatte og omfattende oppgaver
 • Arbeider selvstendig og strukturert, er fleksibel og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe tverrfaglig og har stor gjennomføringsevne
 • Innstilt på å yte en ekstra innsats i perioder med stor arbeidsmengde
 • Vil bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeids- og fagmiljø hvor du inngår i avdelingens team for juridiske tjenester
 • Stort kontaktnett både til UiOs fagmiljøer, støtteenheter og ledelse
 • Arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn som seniorrådgiver SKO 1364, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 615 900 og kr 704 900, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen