Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Statistiker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging (NSSF)

Søknadsfrist 31.01.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har ledig en stilling som statistiker knyttet opp mot senterets to forskningsgrupper: Klinisk forskning på suicidal og selvskadende atferd og Registerforskning om selvmord og villet egenskade.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) er et forskningssenter ved Institutt for klinisk medisin, Klinikk psykisk helse og avhengighet, med rundt 20 ansatte. Senterets hovedaktivitet er klinisk og epidemiologisk forskning, forebyggingsaktivitet, utdanning og formidling av kunnskap.

For ytterligere informasjon om NSSF: www.selvmord.no

Stillingen er for 2 år med mulighet for fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal primært være tilknyttet forskningsgruppen Registerforskning om selvmord og villet egenskade og bidra med datahåndtering, forberedelser og analyser. Kandidaten forventes også å gi statistisk rådgivning og hjelp til kliniske studier og å bidra i dataanalyse og resultatpresentasjon i ulike prosjekter ved senteret.

Kvalifikasjonskrav

 • Master eller ph.d. i statistikk, biostatistikk eller tilsvarende. Omfattende relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder kan erstatte deler av det formelle kvalifikasjonskravet.
 • God innsikt i medisinsk forskning, design og metode.
 • Innsikt og erfaring med bruk av kliniske data eller data fra stor-skala populasjoner
 • Erfaring med bruk av statistikkprogrammene SAS, R, Python eller Stata
 • Erfaring fra statistikkarbeid innenfor områdene klinisk psykologi, psykiatri eller suicidologi vil være en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstilling på norsk eller et annet skandinavisk språk.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er nysgjerrig og kreativ, har gode samarbeidsevner og som har interesse for forskning. Du må også være omgjengelig, kunne arbeide effektivt og sette deg raskt inn i nye oppgaver. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ved tilsetting som seniorrådgiver må det vises til omfattende erfaring med oppgavene som tilligger stillingen.

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver stillingskode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 488 500 og kr 576 100, avhengig av ansiennitet og kompetanse, og som seniorrådgiver stillingskode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 544 400 - 682 200
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen