Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Økonomirådgiver - Senter for utvikling og miljø (SUM)

Søknadsfrist: 21.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Senter for utvikling og miljø (SUM) er først og fremst en tverrfaglig forskningsinstitusjon, men tilbyr også PhD-kurs og et internasjonalt masterprogram: Development, Environment and Cultural Change.

SUMs forskning er for tiden sentrert rundt følgende tematiske områder: Bærekraftig utvikling og 2030-agendaen; global helse; rurale endringer; bærekraftig forbruk og energi; Kultur og etikk; mat og bærekraft; styresett for bærekraftig utvikling. Forskningen ved SUM er organisert i åtte aktive forskergrupper.

Vi har en forskerskole som er åpen for stipendiater med miljø- og utviklingsinteresse, og er vertskap for flere nettverk og satsninger.Se våre hjemmesider for mer informasjon.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Senter for utvikling og miljø (SUM) har for tiden en ledig stilling som økonomirådgiver (rådgiver SKO 1434).

Økonomirådgiveren vil hovedsakelig ha ansvar for leveranser til senterets ledelse, prosjektledere samt eksterne finansieringskilder. Leveransene vil være knyttet til økonomi- og virksomhetsrapportering, budsjett og prognosearbeid, fremskaffe beslutningsgrunnlag og utarbeide analyser. Rådgiveren vil i tillegg bidra til kunnskap om, og forståelse av senterets økonomi i organisasjonen. Økonomirådgiveren vil også være en sentral diskusjonspartner for ledelsen.

Det er ca. 40 personer ansatt eller tilknyttet senteret i faste eller midlertidige stillinger. Stillingen som økonomirådgiver inngår i senterets faste administrasjon som består av i alt 7 årsverk. Ca. 40 % av senterets økonomi er eksternt finansiert.

Arbeidsoppgaver

En stor del av arbeidet vil være knyttet opp mot budsjettering, oppfølging og rapportering av senterets eksternfinansierte prosjekter. Andre arbeidsoppgaver vil være:

 • Utarbeide budsjett
 • Utarbeide tertialrapporter og prognoser
 • Økonomistyring
 • Veilede forskningslederne og direktør i budsjett og regnskapsspørsmål, med vekt på eksternfinansierte prosjekter
 • Utarbeide rapporter og analyser innenfor ansvarsområdet
 • Utvikle og forbedre prosesser og rutiner på økonomifeltet

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves økonomisk utdanning fra universitet/høyskole på minimum bachelornivå. Realkompetanse kan erstatte dette kravet.
 • Det kreves arbeidserfaring med økonomistyring og økonomioppfølging
 • Kunnskap om eksternfinansierte prosjekter og prosjektoppfølging er ønskelig
 • UiO benytter en rekke administrative IT-systemer (Buddy/Kuben/OA/ePhorte/Basware). Kjennskap til disse eller tilsvarende systemer er derfor en fordel
 • God kompetanse i Excel kreves
 • Det kreves gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til universitets/høgskolesektoren

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Nøyaktighet
 • Evne til å håndtere og organisere ulike oppgaver parallelt
 • Evne til å ta ansvar og jobbe selvstendig
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 627 700 og kr 655 400, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • gode pensjonsordninger og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen